Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari 23.10.2009 Säätytalolla

Suomaiseman kulttuurisuus ja yhteiskunnallisuus

FT Minna Tanskanen
Joensuun yliopisto

Esitelmäni otsikko tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia lähestyä aihetta. Valitsin oman esitykseni näkökulmaksi ihmisen suosuhteen historiallisen tarkastelun. Käyn lyhyesti läpi sen historiallisen jatkumon, jonka myötä suoluontoon sopeutuneesta metsästäjä-keräilijästä kasvoi suota voimakkaasti hyödyntämään pyrkivä nykyihminen, ja seuraan yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta tuohon kehityskulkuun. Tarkastelen, kuinka elämän reunaehtona toiminut luonnonsuomaisema muuttui yhteiskunnallisten tarpeiden ja kulttuuristen arvoasetelmien muutoksen myötä nykyiseksi tuotannonmaisemaksi.