Suoseura ry

Suoseura on vuonna 1949 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on soiden ja turpeiden monipuolisen tutkimisen sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Seura toimii myös Kansainvälisen turveyhdistyksen (International Peat Society) Suomen kansallisena komiteana.

Seura toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia tutkimusten esittelyä ja seuran harrastuspiiriin kuuluvien asioiden käsittelyä varten. Myös suositut opintoretkeilyt kuuluvat vuosittaiseen ohjelmaan. Seura on mukana myös erilaisten soihin ja turpeeseen liittyvien kulttuuri- ja tieteellisten tapahtumien järjestelyissä sekä ylläpitää aktiivisesti tarvittavia yhteyksiä eri tahoihin. Vuonna 2004 Suoseura järjesti 12. kansainvälisen turvekongressin. Vuonna 2009 oli Suoseuran 60-vuotisjuhlavuosi, mihin liittyi useita tapahtumia.

Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Suo-lehteä, jossa julkaistaan soita, kosteikkoja ja turvetta sekä niiden suojelua ja käyttöä koskevia tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi julkaistaan katsauksia sekä kokous- ja matkakertomuksia, kirja-arvosteluja ja uutisia.

Seura julkaisee myös soihin ja turpeeseen liittyviä kirjoja. Suomi - Suomaa ja sen englanninkielinen laitos Finland - Fenland julkaistiin kesällä 2008. Aikaisemmat versiot Peatlands in Finland ja Suomen suot julkaistiin vuosina 1996 ja 1998. Vuonna 1999 julkaistiin yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Suon syvä syli, joka on Suoseuran 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn kirjoituskilpailun antologia.

Suoseurassa on reilut 400 jäsentä, jotka edustavat 1) suo- ja turvetutkijoita useilta aloilta 2) soiden ja turpeiden aktiivihyödyntäjiä 3) muita, joilla on aito kiinnostus soihin ja turpeisiin. Kunniajäseninä on yhdeksän seuran tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistänyttä henkilöä. Kannattavia jäseniä on viisi.

Jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Jäseneksi liitytään ohjeiden mukaisesti. Suoseuran jäsenet ovat samalla myös Kansainvälisen turveyhdistyksen (IPS, International Peat Society) jäseniä. Jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa, ja se sisältää Suo-lehden ja IPS:n julkaiseman Peatlands Internationalin. Kannatusjäsenmaksu on 500 euroa.

Teuravuomalla
Turvetuotantoa. Kuva Riitta Korhonen Turvenaamio. Kosmetologina geologi Riitta Korhonen Turvetekstiilejä Cherie Sampson (USA): Peat Shrine (turvepyhäkkö). Ympäristötaidenäyttely Tampereen Sorsapuistossa Wise Use of Peatlands -kongressin yhteydessä 2004