Suo- ja turvealaan liittyviä linkkejä

Yhdistyksiä ja niiden palveluja

International Peat Society (Kansainvälinen turveyhdistys)

Maaseudun Sivistysliitto

Suomen Metsäyhdistys

Suomen Geologinen Seura

Suomen Maaperätieteiden Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen sammalseura

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Metsävastaa

Svensk Torvforskning

Deutsche Gessellschaft für Moor- und Torfkunde

Peatland Ecology Research Group (Canada)

International Mire Conservation Group

Society of Wetland Scientists

Interdisciplinary forum for research on mires & peatlands

Peat-portal

Peatnet (Peatland Ecosystem Analysis and Training NETwork)

VirtuaalisuoTulevia kokouksia ja konferensseja

Ks. IPS:n ylläpitämä listaSuo- ja turvealan yrityksiä

Luontomatkailua ja muuta rentoutumista

Lehtosuon Hoitoturve

Reinon Tupa

Telatie - Suur-Teuravuoman luonto- ja kulttuuripolku

Suosählyä

Suopotkupalloa

Suolentistä

Bertas Badin pienoiskylpylä

Luontoon.fi - retkeilyä myös soilla

Suomen Suotanssijat ry

Turvetekstiilejä

Fingerpori

Suo-aiheista lukemista

Tolonen,K., Huttunen, P., Uimonen-Simola, P. & Liehu, A. Turvetalouden ja metsäojituksen limnologisten vaikutusten arviointi paleolimnologisin keinoin yhdeksässä järvessä (Julkaisematon käsikirjoitus)Ilmoita lisää linkkejä webmasterille