Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 20.11.2012 klo 12 Tieteiden talolla Helsingissä

Soiden taloudellinen ja kulttuurinen merkitys poronhoidossa Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven paliskunnissa

Annika Nyström

Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven paliskunnat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, Oulua ympäröivällä suovaltaisella alueella. Näissä paliskunnissa harjoitetaan sekä pää- että sivuelinkeinona poronhoitoa, joka on monella tapaa riippuvainen suoympäristöstä eli soiden tarjoamista resursseista. Esitelmässä käydään läpi teemahaastattelujen perusteella saatua tutkimustietoa soiden taloudellisesta ja kulttuurisesta merkityksestä paliskuntien poronhoidolle. Soiden taloudellinen ja kulttuurinen merkitys kumpuaa tavoista, joilla soita käytetään niin poroelinkeinossa kuin poronhoitokulttuuriin kiinteästi liittyvässä poronhoitajien elämäntavassa.