Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 24.10.2001 klo 16 Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan tutkimuskeskuksessa

Suopuustojen kehitys Metsäntutkimuslaitoksen vanhoilla koealoilla Raivolassa 1930-1999

MMT Erkki Ahti (Metsäntutkimuslaitos/Vantaan tutkimuskeskus)
sähköposti

Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosasto perusti O.J. Lukkalan johdolla 1930-luvulla pysyviä puustokoealoja mm. Raivolaan Karjalan kannakselle. Esitelmässä tarkastellaan puuston kehitystä näillä koealoilla vuosina 1999 ja 2000 tehtyjen uusintamittausten pohjalta. 40 koealoista on lähellä Raivolan asemaa ns. Metsolan palstalla, ja ne ovat erityisen mielenkiintoisia siksi, että niiden ojaverkosto on säilynyt koskemattomana vuodesta 1930, eikä puustoonkaan ole sotavuosia lukuunottamatta koskettu vuoden 1939 jälkeen. Ikolanjärven palstan Pahasuon 40 koealasta osa on puustoltaan koskemattomia, mutta siellä valtaojat lienee perattu 1950-luvulla yhden kerran. Kaikilta 80 koealalta löytyy puustotiedot vuodelta 1930 ja osalta lisäksi vuodelta 1939. Koealoilta on Ilmari Paasion tekemät kasvillisuuskartoitukset vuodelta 1930, ts. ennen ojitusta. Aineisto antaa uutta tietoa eteläisen Suomen suopuustojen kehityksestä sellaisen tilanteen varalle, että kunnostusojituksia ei tehtäisi nykyisten suositusten aikataululla.