Professori Erkki Kivisen 100-vuotisjuhlaseminaari 11.4. Biokeskus 2:ssa Viikissä, Helsingissä

Kasvihuonetuotannon kehittyminen uudelle vuosituhannelle

Professori Risto Tahvonen
MTT Puutarhatuotanto
e-mail

Kasvihuoneviljelyn tuottavuus on kasvanut 1950-luvulta lähtien 5-10 -kertaiseksi tämän hetken tilanteeseen verrattuna. Tuottavuuden muutoksen kolme perussyytä ovat rakennus- ja säätötekniikka, kasvualustat ja valotustekniikka.

Mikroprosessorit antoivat vapaat kädet säätöön
Kun analogisista kasvihuoneen säätäjistä siirryttiin nykyaikaisiin mikrotietokoneisiin kasvihuoneiden olosuhteiden säädössä, ei kasvihuoneolosuhteiden hallinta ollut enää minimitekijä kasvihuonekasvien kasvatuksessa. Tämä voimakas muutos alkoi 1980-luvulla. Tällä hetkellä yhdellä ainoalla säätölaitteella hallitaan kakkien kasvihuoneolojen hallinta: ilman lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, varjostus, maan lämpötila, valotus, kastelu ja lannoitus. Kaikista säädettävistä tekijöistä saadaan lisäksi historiatiedot talteen opiksi ja ojennukseksi tulevien säätöprosessien tekoon.

Turpeella suuri tulevaisuus
Kasvualustatekniikkojen muuttuminen paksuista multakerroksista rajoitetuiksi kasvualustoiksi, joita käytetään vain muutama kymmenen litraa kasvihuoneneliötä kohden, on muuttanut koko kasvihuonetuotantotekniikan. Nyt kasveille annetaan täsmälleen niiden tarvitsemat vesi- ja ravinnemäärät kasvin ja olosuhteiden mukaan. Kehitys alkoi nykyaikaisesta turveviljelystä ja siirtyi osaksi synteettisten kasvualustojen käyttöön. Nyt ollaan ilmeisesti palaamassa turvealustoihin, mutta vaalean rahkaturpeen rinnalle on tulossa myös muita turvelajeja. Uusi kasvualustatekniikka on mullistanut merkittävästi kasvinsuojelua eli torjunut myös maalevintäisten kasvintuhoojien esiintymisen.

Keinovaloilla tuotantoa tehokkaasti ympäri vuoden
Suomalainen ilmasto on biologisesti maailman edullisin ympärivuotiselle kasvihuonetuotannolle. Meidän oloissamme ulkona on suurimman osan aikaa riittävän kylmää, jotta lamppujen hukkalämpö voidaan hyödyntää, meillä on harvoin liian kuuma, ilman kosteus ja hiilidioksidi voidaan pitää hallinnassa, puhdasta vettä on rajattomasti käytössä, talvi ja pitkät etäisyydet pitävät kasvintuhoojat kurissa hyvän kasvualustatekniikan kanssa. Kun näihin oloihin on liitetty keinovalotekniikka, jossa luonnonvaloa täydennetään keinovalolla ympäri vuorokauden ja koko vuoden, on tuloksena maailman tehokkain biologinen kasvutulos. Kasvutulos on kasvista ja viljelytavasta riippuen 2-4 -kertainen parhaimpaan luonnonvalotuotantoon nähden.

Kasvinjalostus ja kasvinsuojelu takaavat laadun
Nykyaikainen kasvinjalostus on tuottanut uusia lajikkeita, joiden sisäinen ja ulkoinen laatu on erinomaista ja varsinkin kasvihuonevihanneksilla on voitu hävittää kasvin resistenssijalostuksen avulla merkittävimmät kasvitaudit. Kun tähän on vielä voitu liittää nykyaikainen biologinen kasvintuhoojien torjunta, voivat suomalaiset kuluttajat nauttia kasvihuonevihanneksista ja jopa kukistakin, jotka on tuotettu ilman torjunta-aineita.