Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 24.10.2001 klo 16 Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan tutkimuskeskuksessa

Puiden välinen kilpailu ja harvennusvaikutukset ojitetuilla rämeillä

MMM Timo Penttilä (Metsäntutkimuslaitos/Vantaan tutkimuskeskus)
e-mail

Esitelmässä käsitellään ojitettujen mäntyvaltaisten suometsien harvennushakkuiden ekologisia perusteita sekä tutkimustuloksia harvennusten vaikutuksista. Ekologiset perusteet liittyvät puiden välisen resurssikilpailun luonteeseen: mistä tekijöistä kilpailua on ja miten se jakautuu eri kokoisten puuyksilöiden kesken. Harvennusten vaikutuksina tarkastellaan yhtäältä harvennuksissa poistettavan ja kasvamaan jäävän puuston määrää ja rakennetta sekä toisaalta jäävän puuston kehitystä eri tilanteissa ja erilaisilla harvennusvaihtoehdoilla.