Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 17.10.2006 klo 15 GTK:n Kuopion toimitiloissa

Sattumia soilta ja suotutkimuksista

Sylvi Soini
Opintie 3
31600 Jokioinen
puh. (03) 438 4641

Esitelmässä kerrotaan Maatalousministeriön asutusasiainosaston ASO:n suotutkimuksista sotien jälkeen. Tällöin kerättiin Suomen soilta viljelykelpoisten maiden löytämiseksi valtava aineisto, joka on jäänyt unohduksiin pitkäksi aikaa. Aineisto on ollut välillä Suoviljelysyhdistyksen hallussa, mistä se on on jossain vaiheessa siirretty Kuopion GTK:n kellariin. Aineisto halutaan tuoda nykyisen suotutkijapolven tietoisuuteen. Sen esittely julkaistaan lähiaikoina Suo-lehdessä.

Esitelmässä ei kerrota itse aineistosta, vaan muistellaan aineiston keruuseen liittyviä tarinoita ja pohdiskelaan aineiston merkitystä ja unohduksiin jäämisen syitä. ASO:n toiminta oli aikoinaan merkityksellistä Suoseurankin kannalta, sillä kolmannes Suoseuran perustajajäsenistä liittyi jollain tavalla ASO:n toimintaan.

Sylvi Soini on syntynyt vuonna 1920, valmistunut maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi vuonna 1955 ja lisensiaatiksi 1956. Hän työskenteli sotien jälkeen kahdeksan kesää Maatalousministeriön asutusasiainosaston (ASO:n) suotutkijana. Talvisin hän toimi yliopiston maanviljelyskemian laitoksen preparaattorina ja jatko-opiskelijana. Tämän jälkeen hän työskenteli Maatalouden tutkimuskeskuksen maantutkimusosastolla, ja teki maataloudellisia maaperäkarttoja Oulun ja Rovaniemen seudulta. Hän on ollut kahteen otteeseen Afrikassa; vuosina 1964 - 1970 Namibiassa Luterilaisen maailmanliiton (LWF) palveluksessa maatalousasiantuntijana kolme vuotta ja Suomen lähetysseuran palveluksessa maatalousopettajana kaksi vuotta. Vuosina 1984 - 1985 hän oli Sambiassa kehitysyhteistyöprojektissa. Ensimmäiseltä Afrikan-jaksolta palattuaan hän työskenteli Maatalouden tutkimuskeskuksen paikalliskoetoimistossa vuodesta 1971 sen lopettamiseen asti vuonna 1980, minkä jälkeen hän siirtyi maanviljelyskemian ja -fysiikan osastolle, josta jäi eläkkeelle vuonna 1987.