Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 17.10.2006 klo 15 GTK:n Kuopion toimitiloissa

Turvemaiden maankäyttömuotojen pinta-aloista

Kimmo Virtanen
GTK, Itä-Suomen yksikkö/Maankäyttö ja ympäristö
Neulaniementie 5 (PL 1237)
70211 KUOPIO
puh. 020 550 3328
sähköposti

Viime aikoina turvemaiden maankäyttömuotojen suhteelliset pinta-alat ovat aiheuttaneet hämmennystä julkisuudessa.

Tähän esitelmään on koottu kokonaiskuva turvemaiden eri käyttömuotojen pinta-aloista uusimmista julkaisuista.

Turvemaiden kokonaispinta-ala on 9,5 milj. ha, josta suoviljelyksinä on 0,3 milj. ha, turvetuotannossa on 0,06 milj. ha, altaiden alla on 0,06 milj. ha, teiden alla on 0,03 milj. ha ja soina 9,06 milj. ha. Soista luonnontilassa on 4,14 milj. ha ja ojitettuna 4,92 milj ha. Luonnotilaisista soista suojelussa on 1,10 milj. ha.