Suo - Contents of Vol. 46, 1995

No. 1

Articles

Miina, J. & Pukkala, T. Comparison of thinning methods in a Scots pine stand on drained peatland. A simulation study (Tiivistelmä: Harvennusmenetelmien vertailu ojitetun turvemaan männikössä. Simulointitutkimus), pp. 1-7.

Hökkä, H. & Penttilä, T. Harvennushakkuun vaikutus pohjavedenpinnan syvyyteen ojitusalueilla Pohjois-Suomessa (Summary: Effect of thinning on groundwater table depth in drained peatlands in northern Finland, pp. 9-19.

Lauhanen, R. Väri-infrakuvat kunnostusojituksen kohdevalinnan tukena (Summary: Usability of infra red imagery in the planning of ditch network maintenance), pp. 21-30.

No. 2

Articles

Hökkä, H. & Penttilä, T. Sekakoivikon reaktio ensiharvennukseen mustikkaturvekankaalla Lapissa (Summary: Thinning response of a young, birch-dominated mixed stand on Vaccinium myrtillus peatland forest type in Lapland), pp. 31-37.

Seppä, H. Turvestratigrafisen tutkimuksen historiasta ja kvartääritieteellisestä merkityksestä Pohjoismaissa (Summary: On the history and Quaternary scientific significance of peat stratigraphical research in the Nordic countries), pp. 39-54.

Silver, T. & Saarinen, M. Hakkuiden tarve ja toteutuminen yksityismetsien kunnostusojitusalueilla Satakunnassa (Summary: The need for and realization of cuttings in connection with ditch network maintenance in private forests in Satakunta, southwest Finland), pp. 55-61.

No. 3

Articles

Heiskanen, J. Compaction of growth media based on Sphagnum peat during one-year culturing of container seedlings (Tiivistelmä: Turvepohjaisten kasvualustojen tiivistyminen yksivuotisessa paakkutaimikasvatuksessa), pp. 63-68.

Tuittila, E.-S. & Komulainen, V.-M. Vegetation and CO2 balance in an abandoned harvested peatland in Aitoneva, southern Finland (Tiivistelmä: Kasvillisuus ja CO2-tase käytöstä vapautuneella turvetuotantoalueella Kihniön Aitonevalla), pp. 69-80.

No. 4

Teemanumero "Suo suomalaisessa kulttuurissa"

Unfortunately, the interesting articles of this special issue "Effects of mires in Finnish culture" are in Finnish only.

Mäkelä, M. Suo ja suomalainen mielenmaisema, pp. 89-92.

Linkola, M. Suo ja vanha suomalainen kansankulttuuri, pp. 93-98.

Laaksonen, P. Suokansan tarinoita, pp. 99-107.

Koskimies-Envall, M. "Suopursu kukkii, rahkasammal, aava rannaton..." Suoaiheita Suomen kuvataiteessa, pp. 108-116.

Takalo-Eskola, I.J. Syvyyksien imut ja korkeuksien kuvat alitajunnan suossa, pp. 117-118.