Suo - Contents of Vol. 48, 1997

No. 1

Artikkelit - Articles

Aapala, K. & Aapala, K.: Pohjois-Suomen murteiden suosanastosta (Summary: Mire words in the dialects of northern Finland), pp. 1-8.
Abstract

Juvonen,T.-P., Ojanen, M., Tanttu, J.T. & Rosnell, J.: Kaukokartoituksen ympäristösovellukset: suotyyppien erottaminen pintalämpötilojen perusteella (Summary: Environmental applications of remote sensing methods: discriminating mire site types by surface temperatures), pp. 9-19.
Abstract

Raportit - Short reports

Saarinen, M.: Ojitusaluepuustojen kaliumin puutokset ja metsätalouden suunnittelu (Summary: Assessment of the potassium status of peatlands drained for forestry in connection with forest management planning), pp. 21-25.

Kirja-arvostelut - Book reviews

Vasander, H. (ed.) 1996. Peatlands in Finland. Finnish Peatland Society, Helsinki (Ari Luukkanen), pp. 31-32.

Uutiset, järjestöasiat - News, Society business

Uusi suotohtori, pp. 20
Suoseura ry:n toimintakertomus vuodelta 1996, pp. 26-27.
Suoseuran syksyn jäsenkokoukset, pp. 27.
Suoseura retkeili Länsi-Lapissa 10.-12.9.1996, pp. 28-30.

No. 2

Artikkelit - Articles

Hytönen, J. & Wall, A.: Metsitettyjen turvepeltojen ja viereisten suometsien ravinnemäärät (Summary: Nutrient amounts of afforested peat fields and neighbouring peatland forests), pp. 33-42.
Abstract

Rikala, R. & Heiskanen, J.: Relationship between electrical conductivity and water content in peat growth medium (Tiivistelmä: Turpeen puristenesteen sähkönjohtavuuden riippuvuus vesipitoisuudesta), pp. 43-49.
Abstract

Raportit - Short reports

Saarilahti, M.: Suotyyppien raiteistumisherkkyys (Summary: Rut formation on peatland), pp. 51-54.

Uutiset - News

International Peat Journal No. 7, pp. 50
Suon estetiikka -konferenssi Ilomantsissa 3.-6.6.1998, pp. 55-57.
The Aesthetics of Bogs and Peatlands, International Conference, 3-6 June 1998 in Ilomantsi, Finland, pp. 58
The Spirit of Peatlands, International Jubilee Symposium, 7-10 Sept. 1998 in Jyväskylä, Finland, pp. 59-60.

No. 3

Artikkelit - Articles

Saarinen, M.: Kasvupaikkatekijöiden vaikutus vanhojen ojitusalueiden taimettumiseen Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu. (Summary: Effect of site factors on restocking of old drainage areas. A literature review), pp. 61-70.
Abstract

Lauhanen, R., Moilanen, M., Silfverberg, K., Takamaa, H. & Issakainen, J.: Puutuhkalannoituksen kannattavuus eräissä ojitusaluemänniköissä (Summary: The profitability of wood ash-fertilizing of drained peatland Scots pine stands), pp. 71-82.
Abstract

Matkakertomukset - Travel reports

Jauhiainen, J. & Vasander, H.: Kansainvälinen suokokous Ranskassa, pp. 83-86.

Lauhanen, R.: Suoseuran syysretkeily Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, pp. 87-92.

No. 4

Artikkelit - Articles

Antipin, V., Heikkilä, R., Lindholm, T. & Tokarev, P. 1997. Vegetation of Lishkmokh mire in Vodlozersky National Park, eastern Karelian republic, Russia (Summary: Karjalan tasavallan Vodlajärven kansallispuistossa sijaitsevan Lishkansuon kasvillisuus), pp. 93-114.
Abstract

Nieminen, M.: Properties of slow release phosphorus fertilizers with special reference to their use on drained peatland forests. A review (Summary: Hidasliukoisten fosforilannoitteiden ominaisuudet ja käyttökelpoisuus suometsien lannoituksessa. Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu), pp. 115-126.
Abstract

Penttilä, T. & Moilanen, M. 1997. Lannoituksen vaikutus hieskoivikoiden kasvuun ja ravinnetilaan ojitetuilla turvemailla Pohjois-Suomessa (Summary: Effect of fertilization on growth and foliar nutrient status of pubescent birch stands on drained mires in northern Finland), pp. 127-137.
Abstract

Kirja-arvostelut - Book reviews

Hörnberg, G. 1995. Boreal old-growth Picea abies swamp-forests in Sweden - disturbance history, structure and regeneration patterns. Dissertation in Forest Vegetation Ecology 7. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest vegetation Ecology. (Juhani Päivänen), pp. 139.

Fagerstedt, K., Pellinen, K., Saranpää, P. & Timonen, T. 1996. Mikä puu - mistä puusta. Yliopistopaino, Helsinki (Harri Vasander), pp. 139-140.

Johansson, J. (toim.) 1997. Joulupuut ja leikkohavut. Viljely- ja kasvatusopas. Joulupuuseuran julkaisuja 1 (Harri Vasander), pp. 139-140.

Uutiset, järjestöasiat - News, Society business

Uusia suotohtoreita: Hannu Hökkä, pp. 138.
The Aesthetics of Bogs and Peatlands. The Third International Conference on Environmental Aesthetics, Ilomantsi, Finland, 3-6 June 1998, pp. 141-143.
Chemical, Physical and Biological Processes in Peatlands, An International Peat Symposium, Jokioinen, Finland, 23-27 August 1999, pp. 144.
Suoseuran vuosikokous, Suoseuran jäsenkokous, retkiä, sähköinen tiedottaminen, pp. 145.