Suo - Contents of Vol. 50, 1999

No. 1

Artikkelit - Articles

Kaunisto, S., Moilanen, M. & Issakainen, J.: Effect of apatite and phlogopite application on the needle nutrient concentrations of Pinus sylvestris (L) on drained pine mires. (Tiivistelmä: Apatiitti- ja flogopiittilannoituksen vaikutus männyn neulasten ravinnepitoisuuksiin ojitetuilla rämeillä.) pp. 1-15
Abstract

Hynönen, T & Makkonen, T.: Turvemaapeltojen maan ominaisuudet ja niiden vaikutus hieskoivujen alkukehitykseen Pohjois-Savossa. (Summary: Soil properties of peat-based fields and their effect on the initial development of downy birch in Pohjois-Savo, southern Finland). pp. 17-34.
Abstract

Hökkä, H. & Groot, A.: Katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin mustakuusen (Picea mariana) kasvatuksesta Pohjois-Ontarion turvemailla. (Summary: Recent studies on black spruce management on peatlands in northern Ontario. A literature review.) pp. 35-43.
Abstract

Uutiset, järjestöasiat - News, Society business

In memoriam, Suoseuran kunniajäsen professori Viljo Puustjärvi 1913-1998. p. 44
Uusia suotohtoreita pp. 45-46.
Suoseura ry:n ja International Peat Societyn (IPS) Suomen kansallisen komitean toimintakertomus vuodelta 1998 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 1999. pp. 47-52.
Kutsu suoseuran kokoukseen, p. 53
An international Peat Symposium: Chemical, Physical and Biological Processes in Peat Soils, Jokioinen Finland, 23.-27.8.1999. p. 54

No. 2

Artikkelit - Articles

Hotanen, J.-P., Nousiainen, H. & Paalamo, P.: Vegetation succession and diversity on Teuravuoma experimental drainage area in northern Finland. (Tiivistelmä: Kasvillisuuden sukkessio ja monimuotoisuus Teuravuoman koeojitusalueella Pohjois-Suomessa). pp. 55-82.
Abstract

Matkakertomuksia - Travel reports

Silver, T.: Suot ja niiden käyttö Hebein alueella Koillis-Kiinassa. pp.83-86.
Turunen, J: Retki maailman suurimmalle suoalueelle Länsi-Siperiaan 30.8. - 17.9.1998. pp. 87-93

Uutisia - News

Suotarina-kirjoituskilpailun julkistamistilaisuus ja Suoseuran kevätretki Nuuksion Soidinsuolle, pp.95-99.
Suoseuralle oma logo, p. 100.
Apurahoja jaossa, p. 101
Turvetakki ja "Suomen suot" -kirjat arvottu, p. 101
Kylpy- ja hoitoturpeen käyttöä tehostetaan, p. 102.

No. 3-4

Artikkelit - Articles

Solantie, R.: Charts of the climatic impact of the drainage of mires in Finland. (Tiivistelmä: Karttoja suo-ojitusten vaikutuksesta Suomen ilmastoon). pp. 103-117.
Abstract

Lauhanen, R. & Kaunisto, S.: Effect of drainage maintenance on the nutrient status on drained Scots pine mires (Tiivistelmä: Kunnostusojituksen vaikutus rämeiden ravinnetilaan). pp. 119-132.
Abstract

Matkakertomuksia - Travel reports

Keränen, S.: Rannikolta Rajalle. Suoseuran 50-vuotisjuhlaretkeily 6.-8.9.1999. pp.133-137.

Jauhiainen, J. & Vasander, H.: Kokous tropiikin soista Malesiassa. pp. 139-144.

Uutisia - News

Suoseura 50 vuotta, 22.10.99, pp. 145-164.
Kansainvälinen turvesymposium Jokioisilla, pp. 165-167
Uusia suotohtoreita, pp. 169-174.

Järjestöasioita - Society business

p. 138. Suoseuran vuosikokous 25.1.2000 klo 17. Tieteiden talo, Juhlasali (Sali 104), Kirkkokatu 6, Helsinki. p. 138.