Suo - Contents of Vol. 51, 2000

No. 1

Artikkelit - Articles

Hökkä, H., Alenius, V. & Salminen, H.: Predicting the need for ditch network maintenance in drained peatland sites in Finland. (Tiivistelmä: Kunnostusojitustarpeen ennustaminen ojitusalueilla) pp. 1-10
Abstract

Heiskanen, J.: Thermal conductivity of low-decomposed Sphagnum peat used as growth medium. (Tiivistelmä: Kasvualustana käytetyn heikosti maatuneen rahkataturpeen lämmönjohtavuus). pp. 11-14.
Abstract

Kirja - Book

Kirsi Laurén: Suomalaisen Suo. Suon syvä syli - Suotarina-kirjoituskilpailun antologia (toim. Arto Seppälä). p. 15-20.

Uutisia - News

Uusi suotohtori: Mika Nieminen 21.1.2000. p. 21.

Järjestöasioita - Society business

s. 23-35
-Jäsenkokoukset 21.3 Helsingissä, 10.10 Joensuussa ja 21.11. Helsingissä
-Suoseuran kevätretki latviaan 22.5. - 25.5. 2000
-Suoseura ry:n ja International Peat Societyn (IPS) Suomen kansallisen komitean toimintakertomus vuodelta 1999 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2000
-Suoseura ry:n säännöt

No. 2

Artikkelit - Articles

Galambosi, B., Takkunen, N., and Repcák, M.: The effect of regular collection of Drosera rotundifolia in natural peatlands in Finland: plant density, yield and regeneration (Tiivistelmä: Säännöllisen keruun vaikutus pyöreälehtikihokin satoon ja kasvuston uusiutumiseen). pp. 37-46.
Abstract

Galambosi, B., Galambosi, Z. and Repcák, M.: Growth, yield and secondary metabolite production of Drosera species cultivated in peat beds in Finland (Tiivistelmä: Eri viljelymenetelmien ja ruokinnan vaikutus turvepenkeissä kasvatettujen kihokkien kasvuun ja vaikuttavien aineiden tuotokseen). pp. 47-57.
Abstract

Raportti - Short Report

Silver, T. & Kajava, S.: Suot metsälain kohteina Lounais-Suomessa (Summary: Mires concerning the forest act in Southwest Finland). pp. 59-64.
Summary

Kirja - Book

Laura Jetsu: Kauniin dilemma. Suo on kaunis (toim. Kirsi Hakala). p. 65-67.

Järjestöasioita - Society business

-Suoseuran tuotteita myynnissä (s. 58)
-Jäsenkokoukset 10.10  Joensuussa ja 21.11. Helsingissä (s. 68)

No. 3

Proceedings of the International Peat Symposium on Chemical, Physical and Biological Processes in Peat Soils. Jokioinen, Finland, 23-27 August 1999

Contents


Preface (p. 70)

Parent, L. E., Viau, A. A. & Anctil, F.: Nitrogen and phosphorus fractions as indicators of organic soil quality (pp. 7181).
Abstract

Trepel, M., Davidsson, T. & Jørgensen, S.-E.: Quantitative simulation of biochemical processes in peatlands as a tool to define sustainable use? (pp. 8393).
Abstract

Karyotis, T., Haroulis, A., Vavoulidou, E. & Papadopoulos, P.: Soil properties and distribution of heavy metals and boron within three Greek Histosols (pp. 95104).
Abstract

Bogacz, A.: Physical properties of organic soil in Sto owe Mountains National Park (Poland) (pp. 105113).
Abstract

Wastiaux, C., Halleux, L., Schumacker, R., Streel, M. & Jacqmotte, J.-M.: Development of the Hautes-Fagnes peat bogs (Belgium): new perspectives using ground-penetrating radar (pp. 115120).
Abstract

Kløve, B.: Effect of peat harvesting on peat hydraulic properties and runoff generation (pp. 121129).
Abstract

Päivänen, J. & Sarkkola, S.: The effect of thinning and ditch network maintenance on the water table level in a Scots pine stand on peat soil (pp. 131138).
Abstract

Oleszczuk, R., Szatylowicz, J., Brandyk, T. & Gnatowski, T.: An analysis of the influence of shrinkage on water retention characteristics of fen peat-moorsh soil (pp. 139147).
Abstract

Waniek; E., Szaty owicz, J. & Brandyk, T.: Determination of soil-water contact angles in peat-moorsh soils by capillary rise experiments (pp. 149154).
Abstract

Gilmer, A. J., Holden, N. M., Ward, S. M., Brereton, A. & Farrell, E. P.: A model of organic matter accumulation in a developing fen/raised bog complex (pp. 155167).
Abstract

Tomlinson, R. W. & Davidson, L.: Estimates of carbon stores in four Northern Irish lowland raised bogs (pp. 169179).
Abstract

Elsgaard, L.: Use of peat-soil for biological purification of ethylene contaminated air (pp. 181187).
Abstract

Ilnicki, P.: Evaluation of nature reserves on wetland in the middle-west part of Poland (pp. 189196).
Abstract

Rifaat, H. M., Márialigeti, K. & Kovács, G.: Investigation on rhizoplane actinomycete communities of cattail (Typha angustifolia) from a Hungarian wetland (pp. 197203).
Abstract

Sarjala, T. & Kaunisto; S.: Ectomycorrhizae in Scots pine seedlings at different trophic levels of a drained mire. A preliminary study (pp. 205211).
Abstract


Acknowledgements  (p.212)

No. 4

Artikkelit - Articles

Pakalne, M & Kalnina, L.: Mires in Latvia (Tiivistelmä: Latvian suot). pp. 213226.
Abstract

Saarinen, M. & Hotanen, J-P.: Raakahumuksen ja kasvillisuuden yhteisvaihtelu Pohjois-Hämeen vanhoilla ojitusalueilla (Summary: Covariation between raw humus layer and vegetation on peatlands drained for forestry in western Finland). pp. 227242.
Abstract

Raportti - Congress Report

Vasander, H. (toim. ed): Millennium Wetland Event. Kaikkien aikojen suurin suo- ja turvekokous Québecissä (Summary: Millennium Wetland Event. The biggest ever organized congress of mires and peat in Québec.) pp. 243-270.
Summary

Matkakertomus - Travel Report

Vauhkonen, M.: Suoseuralaiset Latviassa 22.-25.5.2000. pp. 271-275.

Järjestöasioita - Society business

-Suoseuran kokoukset v. 2001 pidetään 30.1., 27.3.ja 27.11. Tieteiden talolla Helsingissä sekä 23.10. muualla Suomessa.
-Suoseuran tuotteita myynnissä. p. 276.

Uutisia - News

Uusi suotohtori: Eeva-Stiina Tuittila, 24.11.2000. pp. 277-278.
Sisältö Contents of Suo Vol 51, 2000 pp. 279-280.