Suo - Contents of Vol. 52, 2001

No. 1

Artikkelit - Articles

Joensuu, S. Ahti, E. & Vuollekoski, M.: Discharge water quality from old ditch networks in Finnish peatland forests (Tiivistelmä: Vanhoilta metsäojitusalueilta valuvan veden ominaisuudet). pp. 1-15.
Abstract

Joensuu, S. Ahti, E. & Vuollekoski, M.: Long-term effects of maintaining ditch networks on runoff water quality (Tiivistelmä: Kunnostusojituksen pitkän ajan vaikutus valumaveden ominaisuuksiin). pp. 17-28.
Abstract

Lauhanen, R. & Ahti, E.: Effects of maintaining ditch networks on the development of Scots pine stands (Tiivistelmä: Kunnostusojituksen vaikutus rämemänniköiden kehitykseen). pp. 29-38.
Abstract

Uutiset, järjestöasiat - News, Society business

In memoriam: Antoni Wilhelm Herman Damman. pp. 39-40.
In memoriam: Juha Saarinen. pp. 40-41.
Suoseura ry:n ja International Peat Societyn Suomen kansallisen komitean toimintasuunnitelma vuodelle 2001. pp. 43-44.

No. 2

Artikkelit - Articles

Aber, J & Aber, S.: Potential of kite aerial photography for peatland investigations with examples from Estonia (Tiivistelmä: Leijailmakuvausmenetelmän käyttömahdollisuudet soiden kartoituksessa — esimerkkejä Viron soilta). pp. 45-56.
Abstract

Hartman, M., Kaunisto, S. & Silfverberg, K.: Peat properties and vegetation along different trophic levels on an afforested, fertilised mire (Tiivistelmä: Turpeen ominaisuudet ja kasvillisuus metsitetyn ja lannoitetun avosuon eri trofiatasoilla). pp. 57-74.
Abstract

Puheenvuoro – Comment

Pellikka, P.: Suopohjat kierrätykseen — mitä tehdä vanhoilla turvetuotantoalueilla? (Summary: Reuse of peatlands – what shall we do with the old peat production areas?). pp. 75-77.
Abstract

Kirja – Book

The bogs of Ireland. pp. 78-80.

Järjestöasioita – Society business

Suoseura ry:n ja International Peat Societyn Suomen kansallisen komitean toimintakertomus vuodelta 2000. pp. 83-88.

No. 3-4

Contents

Veijalainen, H.: Nutritional diagnosis of Norway spruce stands growing on drained peatlands using foliar analysis (Tiivistelmä: Ojitettujen suokuusikoiden ravinnetarpeen määritys neulasanalyysillä). pp. 89–98.
Abstract

Bosse, U. and Frenzel, P.: CH4 emissions from a West Siberian mire (Tiivistelmä: Metaanivuo länsi-siperialaiselta suolta). pp. 99–114.
Abstract

Raportti – Short Report

Silver, T and Saarinen, M.: Terveyslannoituskohteen määrittely turvemailla (Summary: Determining the need of repairing fertilization on drained peatlands). pp. 115–120.
Abstract

Katsaus – Review

Lauren, K.: Hyytäviä surmatöitä ja salaisia hautoja — suo kuoleman näyttämönä ja tyyssijana kertomusperinteessä. pp. 121–126.

Matkakertomuksia - Travel Reports

Suoseura retkeili Savossa ja Pohjois-Karjalassa 11.-12. syyskuuta 2001. pp. 127-136.
Siperia opettaa. pp. 133-136.

Uutisia ja järjestöasioita - News and society business

In memoriam: Heikki Veijalainen. pp. 137-143.
In memoriam: Veikko E. Valovirta. pp. 139-140.
In memoriam: Heimo Porkka. pp. 140-141.
In memoriam: Gisbert Grosse-Brauckmann. pp. 141-142.
Syntymäpäiviä: Yrjö Pessi 75 vuotta. p. 142.
Suotaidetta: Hanneriina Moisseinen. p. 143.
Sana "suo". p. 144.
Suo vol 52, 2001. Sisällysluettelo - Contents