Suo - Contents of Vol. 53, 2002

No. 1

Artikkelit - Articles

Aber, J.S., Aaviksoo, K., Karofeld, E. and Aber, S.W.: Patterns in Estonian bogs as depicted in color kite aerial photographs (Tiivistelmä: Viron soiden pinnanmuodot värillisten leijailmakuvien valossa). pp. 1-15.
Abstract

Kaunisto, S & Sarjala, T: Estimating potassium nutrition of Norway spruce with needle analysis during different seasons (Tiivistelmä: Kuusen neulasanalyyttinen kaliumravitsemuksen arvionti eri vuodenaikoina). pp. 17-26.
Abstract

No. 2

Artikkelit - Articles

Saarinen, M.: Kasvillisuuden ja maanmuokkauksen vaikutus männyn ja koivun taimettumiseen varpu- ja puolukkaturvekankailla. (Summary: Effect of vegetation and site preparation on the restocking of Scots pine and birch in dwarf-schrub and Vaccinium vitis-idaea type peatland forests). pp. 41-60.
Abstract

Kaffke, A., Matchutadze, I., Couwenberg, J. & Joosten, H.: Early 20th century Russian peat scientists as possible vectors for the establishment of Calluna vulgaris in Georgian Sphagnum bogs. pp. 61-66.
Abstract

No. 3-4

Artikkelit - Articles

Groeneveld, E.V.G. & Rochefort, L.: Nursing plants in peatland restoration: on their potential use to alleviate frost heaving problems. pp. 73-85.
Abstract

Huttunen, J.T., Nykänen, H., Turunen, J., Nenonen, O & Martikainen, P.J.: Fluxes of nitrous oxide on natural peatlands in Vuotos, an area projected for a hydroelectric reservoir in northern Finland. pp. 87-96.
Abstract