Suo - Contents of Vol. 57, 2006

No. 1

Artikkelit - Articles

Laiho, R., Penttilä, T., Vasander, H., Laine, J. & Alm, J.: Post-drainage dynamics of P uptake by trees and ground vegetation in Scots pine dominated peatlands. pp. 1-10.
Abstract   Full text (PDF 182 kt)

Mäkilä, M., Moisanen, M., Kauppila, T., Rainio, H. & Grundström, A.: Onko Suomen vanhin viime jääkauden jälkeinen turve Ilomantsissa? (Summary: Is the oldest postglacial peat of Finland in Ilomantsi?) pp. 11-20.
Abstract    Full text (PDF 1235 kt)

No. 2

Artikkelit - Articles

Oksanen, P.O. & Väliranta, M.: Palsasuot muuttuvassa ilmastossa (Summary: Palsa mires in a changing climate). pp. 33-43.
Abstract    Full text (PDF 832 kt)

Katsauksia - Reviews

Soini, S.: Tutkimuksia maatalousministeriön asutusasiainosaston ASO:n vuosina 1945-1963 keräämästä soiden inventointityön aineistosta (Summary: Preliminary studies of the peatland inventory data collected by the Settlement Department of Ministry of Agriculture in Finland (ASO) in years 1945-1963). pp. 45-52.
Full text (PDF 113 kt)

No. 3

Artikkelit - Articles

Curry, J.P. & Schmidt, O.: Long-term establishment of earthworm populations in grassland on reclaimed industrial cutaway peatland in Ireland (Tiivistelmä: Lieropopulaatioiden pitkäaikainen muodostuminen suonpohjien nurmiviljelyksillä Irlannissa). pp. 65-70.
Abstract    Full text (PDF 90 kt)

Galanina, O.: Comparative application of two vegetation classification approaches to large-scale mapping of bog vegetation (Tiivistelmä: Kahden kasvupaikkaluokitusmenetelmän vertailu suon kasvillisuuskartoituksessa). pp. 71-79.
Abstract    Full text (PDF 443 kt)

No. 4

Artikkelit - Articles

Renou, F., Egan, T. & Wilson, D.: Tomorrow’s landscapes: studies in the after-uses of industrial cutaway peatlands in Ireland (Tiivistelmä: Tutkimuksia suonpohjien jälkikäyttömahdollisuuksista Irlannissa). pp. 97-108.
Abstract    Full text (PDF 50 kt)