Suo - Contents of Vol. 62, 2011

No. 1

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Leppälä, M., Laine, A.M. & Tuittila, E-S.: Winter carbon losses from a boreal mire succession sequence follow summertime patterns in carbon dynamics (Tiivistelmä: Talviaikainen hiilivuo boreaaliselta suosukkessiogradientilta seuraa kesäaikaisen hiilidynamiikan vaihtelua). pp 1–11.
Abstract   Full text (PDF 516 kt)

Saarinen, M. & Silver, T.: Pääravinnesuhteet ja kaliumin riittävyys karujen rämeiden ojitusalueilla (Summary: Macronutrient ratios and sufficiency of soil potassium in drained nutri¬ent-poor Scots pine peatlands). pp. 13-29.
Abstract   Full text (PDF 451 kt)

Tiedonannot - Research notes

El Bouraie, M.M., Motawea, E. A., Mohamed, G. G. & Yeahia, M. M.: Water quality of Rosetta branch in Nile delta, Egypt. (Tiivistelmä: Jokiveden laatu Rosettan haarassa Niilin suistossa Egyptissä). pp. 31–37.
Abstract   Full text (PDF 398 kt)

No. 2

Tiedonannot - Research notes

Pitkänen, A., Turunen, J. & Simola, H.: Comparison of different types of peat corers in volumetric sampling (Tiivistelmä: Erityyppisten turvekairojen vertailu tilavuustarkkojen näytteiden otossa). pp. 51-58.
Abstract   Full text (PDF 462 kt)

No. 3-4

Numbers 3-4 were not published.