Suo - Contents of Vol. 63, 2012

No. 1

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Korhonen, R.: Kylpyturpeen ominaisuudet ja laatusuositukset Suomessa (Summary: Characteristics and the quality guidelines of balneological peat in Finland). Suo 63(1): 1–8.
Abstract   Full text (PDF 284 kt)

Tiedonannot - Research notes

Larva, L. & Korhonen, R.: Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin (Summary: The effects of Finnish peat sauna on the climatic symptoms of women). Suo 62(1): 9-13.
Abstract   Full text (PDF 188 kt)

No. 2

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Kojola, S. & Penttilä, T.: Harvennusten ajoittaminen ojitetuilla soilla — metsiköittäin vai kunnostusojituksen yhteydessä kerralla kuntoon? (Summary: Timing of thinnings in drained peatland stands). Suo 63(2): 45–55.
Abstract   Full text (PDF 483 kt)

Palander, T., Punttila, T. & Kariniemi, A: Kuormatraktorin massan hallinta kuormaimen avulla turvemaiden puunkorjuuta varten (Summary: Controlling the wheel weights of forwarders by loading and boom moving in timber harvestings on peatlands). Suo 63(2): 57-72.
Abstract   Full text (PDF 1011 kt)

Katsaukset - Reviews

Tolonen, K.: Muisteluksia turvekairoista ja soilta (Summary: Retrospections about the peat bores and mire investigation). Suo 63(2): 73–83.
Full text (PDF 2900 kt)

No. 3-4

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Jauhiainen, J. & Silvennoinen, H.: Diffusion GHG fluxes at tropical peatland drainage canal water surfaces. (Tiivistelmä: Kasvihuonekaasujen diffuusio kuivatuskanavissa trooppisilla soilla). Suo 63(3-4): 93-105.
Abstract   Full text (PDF 3686 kt)

Haahti, K., Koivusalo, H., Hökkä, H., Nieminen, M. & Sarkkola, S.: Vedenpinnan syvyyden spatiaaliseen vaihteluun vaikuttavat tekijät ojitetussa suometsikössä Pohjois-Suomessa. (Summary: Factors affecting the spatial variability of water table depth within a drained peatland forest stand in northern Finland). Suo 63(3-4): 107-121.
Abstract   Full text (PDF 590 kt)