Suo - Contents of Vol. 64, 2013

No. 1

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Pearson, M., Saarinen, M., Heiskanen, J., Sarjala, T. & Laine, J. High and dry: Consequences of drought exposure in Scots pine seedlings grown in authentic peat soil. (Tiivistelmä: Kasvualustan kuivumisen vaikutukset rahkasaraturpeeseen istutettujen männyntaimien ensikehitykseen). Suo 64(1): 1-22.
Abstract   Full text (PDF 2447 kt)

Puheenvuoroja - Conversations

Päivänen, J. Erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden tunnistaminen — pohdintoja metsälain uudistamiseen liittyen. Suo 64(1): 23-27.
Full text (PDF 162 kt)

Lindholm, T. Onko suomalainen suoluokittelu oppinsa vanki? (Summary: Does the Finnish mire classification system restrict oneself within its doctrine?). Suo 64(1): 29-42.
Full text (PDF 309 kt)

No. 2-3

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Markku Saarinen, Virpi Alenius & Raija Laiho: Kosteusolosuhteiden vaikutus siementen itämiseen ja taimien varhaiskehitykseen turvemaan metsän-uudistusalan muokkauspinnoilla (Effect of soil moisture conditions on seed germination and early seedling development in prepared microsites in peatland forest regeneration areas). Suo 64(2–3): 51–75
Abstract   Full text (PDF 888 kt)

Juha Laitila, Kari Väätäinen & Antti Asikainen: Comparison of two harvesting methods for complete tree removal on tree stands on drained peatlands (Runko- ja juuripuun sekä latvusmassan yhdistelmä- ja erilliskorjuu ojitetuissa suometsissä). Suo 64(2–3): 77–95
Abstract   Full text (PDF 1613 kt)

Juha Laitila & Kari Väätäinen: Hakkuutyön tuottavuus metsävarustellulla turvetuotantotraktorilla karsitun aines- ja energiapuun korjuussa (The cutting productivity in integrated harvesting of pulpwood and de-limbed energy wood with a forestry-equipped peat harvesting tractor). Suo 64(2–3): 97–112
Abstract   Full text (PDF 1347 kt)

Katsaukset - Reviews

Jari Ala-Ilomäki: Spiked shear vane - a new tool for measuring peatland top layer strength (Piikkisiipikaira - uusi väline turvemaan pintakerroksen lujuuden mittaukseen). Suo 64(2-3): 113-118.
Full text (PDF 1309 kt)

Tapio Lindholm: Miten käsityksemme suoyhdistymistä syntyi, kehittyi ja muovasi näkemyksemme Suomen soista - Sata vuotta A.K. Cajanderin suoklassikoista: Studien uber die Moore Finnlands. Suo 64(2-3): 119-134.
Full text (PDF 467 kt)

No. 4

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Mendes, C & Dias, E.: Classification of Sphagnum peatlands in Azores — cases from Terceira Island. (Tiivistelmä: Azorien rahkasuot – esimerkkinä Terceira-saaren suot. Suo 64(4): 147–163.
Abstract   Full text (PDF 34 338 kt)

Katsaukset - Reviews

Rehell, S. (toim.): ”Suot muuttuvat” — Antti Huttusen muistoseminaari. (Summary: ”Mires are changing” — seminar in honor of Antti Huttunen, Oulu, Finland). Suo 64(4): 165–178.
Full text (PDF 1 268 kt)