Suo - Contents of Vol. 65, 2014

No. 1

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Salomaa, A. & Paloniemi, R.: Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu. (Summary: Ecosystem services, voluntariness and mire conservation). Suo 65(1): 1–15.
Abstract   Full text (PDF 310 kt)

Katsaukset - Reviews

Suot ruoantuotannon palveluksessa. Suomen suoviljelysyhdistys 120 vuotta — Yrjö Pessin juhlaseminaari 8.5.2014. (Summary: Finnish Society of Peat Cultivation celebrates its 120 year anniversary — Yrjö Pessi Festive Seminar on Peatlands in Food Production). Suo 65(1): 17–32.
Full text (PDF 10 121 kt)