Suo - Contents of Vol. 66, 2015

No. 1

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Hytönen, J. & Moilanen, M.: The effect of harvesting method on the nutrient content of logging residues in the thinning of Scots pine stands on drained peatlands. (Tiivistelmä: Hakkuutähteiden ravinnesisältö aines- ja energiapuukorjuun jälkeen ojitettujen turvemaiden harvennusmänniköissä). Suo 66(1): 1–12.
Abstract   Full text (PDF 3685 kt)

Katsaukset - Reviews

Hotanen, J.P., Saarinen M. & Nousiainen H.: Avosuo- ja sekatyyppien turvekangaskehitys (Summary: Secondary succession of threeless and composite mire site types after drainage). Suo 66(1): 21-32.
Abstract   Full text (PDF 76 188 kt)

Puheenvuoro

Lindholm, T.: Mikä on aapasuo? (Summary: Aapamire, what is it?) Suo 66(1): 33-36
Full text (PDF 988 kt)

No. 2

Katsaukset - Reviews

Ojanen, P.: Metsäojituksen vaikutuksesta ilmastoon (Summary: Climatic impacts of forestry on drained boreal peatlands). Suo 66(2): 49–55.
Abstract   Full text (PDF 361 kt)

Kirja-arvostelut - Books

Päivänen, J.: Hydrologiaan erikoistunut ekoinsinööri (Petri Nummi: Majavan Lammella. Metsäkustannus Oy. 120 s.). Suo 66(2): 57–59.
Full text (PDF 80 kt)

Matkakertomukset - Travel reports

Haapalehto, T., Ovaskainen, J., Larmola, T., Warnecke, S & Laiho, R. Suoseuran syysretki Keski-Suomen soille. Suo 66(2): 61–65.
Full text (PDF 725 kt)