SUOMI – SUOMAA

SOIDEN JA TURPEEN TUTKIMUS SEKÄ KESTÄVÄ KÄYTTÖ

Esite (pdf 3,9 MB)

I SUOMI - SUOMAA

SUOMEN SUOT
Soiden synty ja kehitys
Kimmo Virtanen
Soiden geologinen tutkimus
Kimmo Virtanen
Turvevarat
Kimmo Virtanen

SUOLUONNON MONIMUOTOISUUS
Eero Kaakinen, Kaisu Aapala & Aira Kokko

SUOT JA GLOBAALIMUUTOS
Soiden maa- ja metsätalouskäytön vaikutukset kasvihuonekaasutaseisiin
Sanna Saarnio, Kari Minkkinen, Marja Maljanen & Jukka Laine
Suopinta-alan ja hiilivaraston muutokset
Jukka Turunen
Soiden pintakerroksen hiilivarastot
Markku Mäkilä

II SOIDEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

HISTORIAA
Soiden varhaiskäyttö ja uskomuksia
Eino Lappalainen
Suot maanviljelyssä
Merja Myllys
Suot metsätaloudessa
Juhani Päivänen
Turvetuotantoa ja tutkimusta Kihniön Aitonevalla
Veijo Klemetti
Leivonmäen hydroturve
Lea-Elina Nikkilä

SOIDENSUOJELU
Eero Kaakinen & Pekka Salminen

SUOT MARJAMAINA JA POROLAITUMINA
Suomarjat terveyden lähteenä
Kauko Salo
Suot porolaitumina
Mauri Niemien

MAATALOUSKÄYTTÖ TÄNÄÄN
Merja Myllys

SUOMETSÄT JA METSÄTALOUS
Ojitettujen soiden kasvupaikkaluokittelu
Harri Vasander
Suoekosysteemistä turvemaan metsän ekosysteemiksi
Raija Laiho
Monimuotoisuus suometsissä
Leila Korpela,
Suometsien hoito ja kasvatus
Juhani Päivänen & Sakari Sarkkola

TURPEESTA MONEKSI
Energiaa suosta
Varpu Savolainen & Jaakko Silpola
Kasvua ja ympäristön hoitoa
Olli Reinikainen & Päivi Picken
Turvehoitoja ja kylpyjä
Riitta Korhonen

SOIDEN JATKOKÄYTTÖ
Suonpohjien geologinen tutkimus ja käytön suunnittelu
Päivi Picken
Suonpohjat metsätaloudessa
Lasse Aro
Suopeltojen metsitys
Jyrki Hytönen
Suonpohjien viljely
    Ruokohelven viljely
    Olli Reinikainen, Mia Suominen & Katri Pahkala
    Yrttien viljely suonpohjalla
    Bertalan Galambosi & Marjatta Uosukainen
    Suosammalten viljely – uusi aluevaltaus
    Niko Silvan
Turvesuosta lintujärveksi
Tarja Väyrynen
Suonpohjien soistaminen
Niko Silvan & Mika Yli-Petäys
Ojitettujen soiden ennallistaminen
Kaisu Aapala, Tuomas Haapalehto & Tapani Sallantaus

SUOMATKAILU
Suomatkailua ja suourheilua
Lea-Elina Nikkilä & Riitta Korhonen
Elämyksiä ja mielenrauhaa Lapin aapasoilta
Eino Lappalainen

SUOT TAITEESSA, KANSANPERINTEESSÄ JA TUOTTEISSA
Suot suomalaisessa kansanperinteessä
Pekka Laaksonen
Suot suomalaisessa taiteessa
Kirsi Laurén
Tekstiilejä, rakennuksia ja taidetta turpeesta
Papu Marjatta Pirtola

III SOIDEN TULEVAISUUS SUOMESSA
Eero Kaakinen, Riitta Korhonen, Leila Korpela, Sakari Sarkkola & Harri Vasander