Myytävät tuotteet

Suoseuran julkaisemat kirjat

Suomi - Suomaa

The book is sold out.

Suomi on maailman soisin valtio, jossa soita ja turvemaita on noin kolmasosa maapinta-alasta. Soilla on aina ollut tärkeä merkitys suomalaisten elämässä, ja niitä on myös tutkittu jo yli sadan vuoden ajan. Suomi - Suomaa -kirjassa 42 suo- ja turveasiantuntijaa kertoo uusimmista tutkimustuloksista sekä soiden ja turpeen monista käyttömuodoista.

Toimittajat: Riitta Korhonen, Leila Korpela & Sakari Sarkkola
Julkaisija: Suoseura ja Maahenki
ISBN 978-952-5652-46-8
Helsinki 2008
Hinta: 38 € + postikulut
Tilaukset: tai .
Esite (pdf 7,8 MB)

Suomi - Suomaa

Finland - Fenland

Finland has more mires and peatlands regarding its land area than any country in the world; one third of its total land area is covered with them. Mires have always played an important role in Finn's lives, and they have been meticulously studied for over a hundred years. Finland - Fenland, with articles by 42 experts, introduces readers to the latest research info, and the myriad uses of mires and peat today.

Editors: Riitta Korhonen, Leila Korpela & Sakari Sarkkola
Publisher: Suoseura and Maahenki
ISBN 978-952-5652-47-5
Helsinki 2008
Price: 38 € + postage
Orders:

Finland - Fenland

Peatlands in Finland

Peatlands in Finland is an updated interdisciplinary rewiew for all those interested in Finnish peatlands as ecosystems and as a resource for socio-economic use.

Peatlands in Finland, written by over 30 experts, contains a wealth of information. The topics include ecology, classification, conservation, use of peatlands in forestry, agriculture, horticulture, chemical industry and energy; not to mention fashion, health and beauty. Ways to manage harvested peatlands so as to minimize the harmful effects of peat utilization on the environment also are included.

Editor: Harri Vasander
Publisher: Finnish Peatland Society, Helsinki, Finland
Editorial assistant and layout: Piia Karjalainen
Drawings: Marja Aapala and Pirkko Kurki
Cover: Jari Väätäinen
ISBN 952-90-7971-0
Printed at Gummerus Printing 1996

Peatlands in Finland

Suomen Suot

Suomen suot on ajantasaistettu monipuolinen kirja kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen soista ekosysteemeinä sekä soiden ja turpeen sosio-ekonomisesta käytöstä.

Suomen suot -kirjan tekemiseen on osallistunut yli 30 asiantuntijaa soiden ja turpeen käytön eri aloilta. Aiheet käsittelevät suoekologiaa, soiden luokittelua, suojelua sekä soiden käyttöä maa- ja metsätaloudessa, puutarhataloudessa, kemian teollisuudessa ja energiana - unohtamatta turpeen tuomaa terveyttä ja kauneutta. Myös suopohjien jälkikäytön muodot sekä turpeen käytön ympäristövaikutusten vähentäminen esitellään kirjassa.

Toimittanut Harri Vasander
Julkaisija: Suoseura ry
Toimitussihteeri ja taitto: Piia Karjalainen
Piirrokset: Marja Aapala ja Pirkko Kurki
Kansi: Jorma Luhta
ISBN 951-97826-0-5
Gummeruksen Kirjapaino 1998
Hinta 10 euroa

Suomen suot

Suon syvä syli - Suotarina-kirjoituskilpailun antologia

Kirja on loppuunmyyty.

Suomi on metsää, järviä, soita, paljon vettä. Suo on suomalaiselle elannon antaja, historian muisti, tuntojen villi ja kiehtova keidas. Suo on rakkauden tyyssija, myyttien maisema ja kuoleman kohtu. Suo on vaaran hetkinä tarjonnut turvansa, sinne on paettu pelkoa ja uhkaa, esivaltaa ja tappavia tauteja.

Suolla on synkkä silmä, avara sydän ja salaperäinen syvä syli.

Suoseura ja Maaseudun Sivistysliitto järjestivät valtakunnallisen suotarinoiden kirjoituskilpailun, joka tuotti lähes tuhat tarinaa. Soiden, rämeiden, nevojen, korpimaiden ja lettojen äänet, tuoksut ja värit ovat tallentuneet jälkipolville elävänä freskona. Kertojien monipolviset tarinat tulkitsevat ilon ja onnistumisen tuokioita, niin myös surun hetkiä ja ikävää kadotetusta suosta.

Toimittanut Arto Seppälä
Kannen kuva: Sanni Seppo
Julkaisijat: Maaseudun sivistysliitto ry, Suoseura ry ja Maahenki Oy
Kustantaja: Maahenki Oy
ISBN 952-5328-00-7
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 1999

Suon syvä syli

Muut kirjat

Wise use of..

Wise Use of Mires and Peatlands - Background and Principles Including a Framework for Decision-Making

Hans Joosten and Donal Clarke
Julkaisijat: International Mire Conservation Group ja International Peat Society 2002
ISBN 951-97744-8-3
Hinta Suoseuran jäsenille 15 euroa + postimaksut (norm. hinta 30 euroa)

Kirja on saatavana myös pdf-muodossa IPS:n sivuilta:
Wise Use of Mires and Peatlands

Proceedings of the 12th International Peat Congress, Vol 1 + 2

The International Peat Society held its 12th Peat Congress in the city of Tampere, Finland on 6-11 June 2004. The theme of the congress was "Wise use of peatlands". The presentations were published in two volumes: Vol. 1 Oral Presentations and Vol. 2 Poster Presentations.

Editor: Juhani Päivänen
Publisher: International Peat Society
Printed in Saarijärven Offset Oy
Saarijärvi, Finland 2004
Prize: 92 euros

Proceedings of the 12th International Peat Congress

Lehdet

Suo-lehti
Suo-lehti

Logotuotteet

hihamerkki 6 euroa/kpl

pinssi 3 euroa/kplTilaukset - Orders

Leila Korpela
Metla
PL 18
FI-01301 VANTAA
e-mail