Uutisia syyskokouksesta 2010

Suoseuran syyskokouksessa 25.11.2010 klo 15 Säätytalossa käsiteltiin sääntöjen määräämät syyskokousasiat. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden mukaan toiminta jatkuu entisillä linjoilla entistä suurempaan aktiivisuuteen pyrkien. Vuonna 2011 järjestetään neljä esitelmäkokousta ja yksi opintoretki. Seura toimii aktiivisesti International Peat Societyn kansallisena komiteana ja pitää yhteyksiä eri tahoihin. Suo-lehteä julkaistaan paperilehtenä ja verkkoversiona.

Suoseuran puheenjohtana jatkaa Riitta Korhonen. Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä, Kirsi Laurén (Itä-Suomen yliopisto), Timo Makkonen (Tapio) ja Samu Valpola (GTK, Kokkola). Erovuorossa ollut Leila Korpela valittiin uudelleen. Hallituksessa jatkavat Eero Kaakinen, Olli Reinikainen, Sakari Sarkkola ja Pentti Åman.

Suoseuran jäsenmaksua päättiin nostaa kahdella eurolla 30 euroon. Jäsenetuihin kuuluvat Suo-lehti, Peatlands International, jäsentiedotus sekä edulliset opintoretket.