Uutisia syyskokouksesta 2007

Kokousasiat

Suoseuran syyskokouksessa 20.11.2007 klo 17 Tieteiden talossa käsiteltiin sääntöjen määräämät syyskokousasiat. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden mukaan toiminta jatkuu entisillä linjoilla. Vuoden 2008 aktivitteettia lisäävät IPS:n 13. turvekongressi Irlannissa ja meneillään oleva Suomi - Suomaa -kirjan toimitustyö. Lisäksi vuoden aikana aletaan jo valmistautua vuonna 2009 olevaan 60-vuotisjuhlavuoteen.

Suoseuran puheenjohtana jatkaa Riitta Korhonen. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä, Eero Kaakinen ja Pentti Åman. Hallituksessa jatkavat Leila Korpela, Harri Vasander, Samuli Joensuu, Olli Reinikainen, Lea-Elina Nikkilä ja Merja Myllys.

Kannatusjäsenmaksua nostettiin 25 eurolla 150 euroon. Muuten jäsenmaksut ja korvaukset säilyvät ennallaan.

Uusi kunniajäsenSuoseuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut seuran tai sen tarkoitusten hyväksi toimimalla. Tämän arvonimen uusin saaja on prof. emeritus Kimmo Tolonen. Seuran puheenjohtaja ja sihteeri lahjoittivat uudelle kunniajäsenelle perinteisen liekopuusolmion.

Aikaisemmin kunniajäsenyyden ovat saaneet

ylimetsänhoitaja Allan Antola
professori Seppo Eurola
professori Olavi Huikari
professori Eino Lappalainen
professori Yrjö Pessi
professori Juhani Päivänen
professori Rauno Ruuhijärvi
metsänhoitaja Raimo Sopo
maatalous-ja metsätieteiden tohtori Arvi Valmari †

Esitelmät

Kaksi seuran kunniajäsentä piti kokouksessa esitelmän.

Prof. emeritus Juhani Päivänen kertoi suometsien merkityksestä Suomen metsätaloudessa.
Tiivistelmä

Prof. emeritus Rauno Ruuhijärvi kertoi luonnonsuojelukuulumisista Venäjältä ja Suomesta.