Kuva: Riitta Korhonen

Suoseura

Suoseura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on soiden ja turpeiden monipuolisen tutkimisen sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Seura toimii myös Kansainvälisen suoyhdistyksen (International Peatland Society, IPS, http://peatlands.org) Suomen kansallisena komiteana.

Seura toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia tutkimusten esittelyä ja seuran harrastuspiiriin kuuluvien asioiden käsittelyä varten. Myös suositut opintoretkeilyt kuuluvat vuosittaiseen ohjelmaan. Seura on mukana myös erilaisten soihin ja turpeeseen liittyvien kulttuuri- ja tieteellisten tapahtumien järjestelyissä sekä ylläpitää aktiivisesti tarvittavia yhteyksiä eri tahoihin.

Seura julkaisee Suo-lehteä, jossa julkaistaan soita, kosteikkoja ja turvetta sekä niiden suojelua ja käyttöä koskevia tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi julkaistaan katsauksia sekä kokous- ja matkakertomuksia, kirja-arvosteluja ja uutisia.

Seura julkaisee myös soihin ja turpeeseen liittyviä kirjoja. Suomi – Suomaa ja sen englanninkielinen laitos Finland – Fenland julkaistiin kesällä 2008. Aikaisemmat versiot Peatlands in Finland ja Suomen suot julkaistiin vuosina 1996 ja 1998. Vuonna 1999 julkaistiin yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa Suon syvä syli, joka on Suoseuran 50-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn kirjoituskilpailun antologia.

Suoseurassa on noin 350 jäsentä, jotka edustavat 1) suo- ja turvetutkijoita useilta aloilta 2) soiden ja turpeiden aktiivihyödyntäjiä 3) muita, joilla on aito kiinnostus soihin ja turpeisiin. Kunniajäseniä on 8 seuran tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistänyttä henkilöä. Kannattavia yhteisöjäseniä on neljä. Jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita soista. Suoseuran jäsenet ovat samalla myös Kansainvälisen turveyhdistyksen (IPS, International Peatland Society) jäseniä. Jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa, ja se sisältää Suo-lehden ja IPS:n sähköiset julkaisut (Peatlands International, Peatland Snippets). Kannatusjäsenmaksu on 500 euroa.

Kuva: Riitta Korhonen