Suopäivän ohjelma julki

HUOM! Iltapäivän rinnakkaissessioiden ohjelma päivitetty 18.5.; abstraktikirja asetettu saataville 18.5.!

20.5. järjestettävän Suopäivän ohjelma on julkistettu. Ohjelmassa on tervehdyksen kahdelta ministeriltä (ympäristöministeri Emma Kari ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä), kolme kutsuesitystä, 35 suullista esitystä iltapäivän rinnakkaissessioissa ja 15 posteria. Linkit PDF-muotoisiin ohjelmalehtisiin alla:

Yleisohjelma ja päivän aikataulu

Iltapäivän rinnakkaissessiot

Posterit

Abstraktikirja

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.

Suopäivän ilmoittautuminen 10.1.2022 alkaen

Päivämäärä talteen: Suoseuran järjestämän Suopäivä-seminaarin ilmoittautuminen avautuu yleisölle maanantaina 10.1.2022!

2.2.2022 järjestettävän Suopäivän esitysabstraktit on nyt arvioitu, esiintyjille on lähetetty tieto abstraktin hyväksymisestä ja iltapäivän ohjelmaa valmistellaan. Esityksiä on tällä kertaa yli 50, ja aiheet vaihtelevat ympäristömuutosten vaikutuksista soiden kasviyhteisöihin ja hajottajien toimintaan kaukokartoitusmenetelmien käyttöön soiden ennallistamisen seurannassa ja hydrologian tutkimuksessa sekä suotaiteen tutkimukseen.

Tapahtuma järjestetään lähtökohtaisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan väistötiloissa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun rakennuksessa Helsingin Töölössä. Mikäli koronatilanne estää tapaamisen kasvokkain, selvitetään mahdollisuuksia järjestää tapahtuma etäyhteyksien välityksellä. Tästä tiedotetaan erikseen tammikuun aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan yleisölle on paikkoja tarjolla rajoitetusti, arviolta alle 40, joten ilmoittautua kannattaa heti kun mahdollista!

Läsnätapaamisen hinta on Suoseuran jäsenille 70 euroa, perustutkinto-opiskelijoille 30 euroa ja muille 100 euroa. Hinta sisältää aamupäivän yleisohjelman, iltapäivän rinnakkaissessiot, kahvitukset sekä alkuillan buffet-illallisen ja taide-esityksen.

Iltapäivän ja alkuillan tieteellisen ja taiteellisen ohjelman lisäksi tapahtumassa on tiedossa tervehdykset ympäristöministeriltä ja maa- ja metsätalousministeriltä sekä kutsupuheet professori Harri Vasanderilta ja apulaisprofessori Annukka Vainiolta Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisesta tiedekunnasta sekä Maria Kopsakangas-Savolaiselta Suomen ympäristökeskuksesta.

Suopäivän abstraktien vastaanottoa jatketaan; alustajat varmistuneet!

Maailman kosteikkopäivänä 2.2.2022 Helsingissä järjestettävän Suopäivä-seminaarin abstraktien vastaanottoaikaa on jatkettu 12.11.2021 asti. Abstraktien toivotaan käsittelvän suotutkimusta ympäristö- ja luonnontieteellisestä, taloudellisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta. Abstrakteja voi lähettää suomen tai englannin kielellä. Linkki abstraktien lähetyslomakkeeseen, jonka lopussa on linkki suopäivän ilmoittautumiskaavakkeeseen:

Suopäivän alustuspuheenvuoroja ovat lupautuneet pitämään professori Harri Vasander ja apulaisprofessori Annukka Vainio Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisesta tiedekunnasta sekä Maria Kopsakangas-Savolainen Suomen ympäristökeskuksesta. Tapahtumaan ovat lupautuneet puhumaan myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suopäivän 2022 abstrakteja otetaan vastaan!

2.2.2022 järjestettävään Suopäivä-seminaariin vastaanotetaan abstrakteja tästä päivästä 29.10. asti!

Seminaariin toivotaan suullisia esityksiä ja postereita, aihealueina ympäristö, talous ja kulttuuri. Erityisinä aiheina tänä vuonna ovat Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni-ohjelman hankkeet sekä Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman hankkeet.

Uutena esitysmuotona on 5-minuuttinen suullinen lyhytesitys, jota suositellaan erityisesti uusien hankkeiden esittelyyn.

Abstraktin enimmäismitta on 2850 merkkiä (noin 300 sanaa), ja siinä ei voi olla kuvia eikä taulukoita. Kappaleenvaihtoja lukuunottamatta muotoilematon teksti on ainoa hyväksytty formaatti.

Ainoa virallinen abstraktinlähetystapa on https://www.suoseura.fi/suopaiva-2022-esitysabstraktien-lahetys/ – kaavakkeen kautta.

Suopäivän osallistumismaksu on 100 euroa seuraan kuulumattomille, 70 euroa seuran jäsenille ja 30 euroa perustutkinto-opiskelijoille. Esitelmän pitäjät voivat ilmoittautua tapahtumaan abstraktin lähettämisen yhteydessä.

Suopäivää on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Ennakkotieto: Suopäivän 2022 DL on 22.10.2021

Suoseura järjestää perinteeksi muodostuneen Suopäivä-seminaarin jälleen 2.2.2022. Suopäivän teemana on ”Suot yhteiskunnallisen murroksen keskiössä”. Edellisten kertojen tapaan seminaariin toivotaan soita käsitteleviä suullisia esityksiä ja postereita nuorilta ja varttuneilta tutkijoilta. Tämän lisäksi yksi seminaarin sessioista esittelee Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen liittyviä suohankkeita.

Ennakkotietona esitysabstraktien deadline on lokakuun 22. päivä 2021. Ohjeet abstraktien lähettämiseen lisätään myöhemmin tänä vuonna. Toivomme että helmikuinen korona tilanne sallii meidän kohdata kasvotusten Helsingissä.

Tietopaketti ojitettujen soiden käytöstä julkaistu!

Tietopaketti soiden ojituksesta

Suoseura on julkaissut suomenkielisen tietopaketin soiden ojituksesta ja ojituksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ilmastoon. Tietopaketti löytyy osoitteesta https://www.suoseura.fi/ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/ ja se on vapaasti kaikkein soista ja soiden käytöstä kiinnostuneiden luettavissa.

Tietopaketti koottiin Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Mukana oli suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Hanketta rahoitti Suomen Metsäsäätiö vuosina 2019-2020. Lisätietoja hankkeesta: paavo.ojanen@helsinki.fi.

Suot ja niiden ojitus ovat monella tapaa merkittäviä asioita Suomessa. Suot ovat merkittävä luonnonvara ja niiden käytöllä on suuri taloudellinen merkitys. Samalla soiden käytöllä ja ojituksella on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön. Suoseura ja hankkeen toteuttajat toivovat, että nyt yhteen koottu tutkittu tieto luo pohjaa keskustelulle siitä, miten ojitettuja soita voidaan käyttää ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Järvestä suoksi-DVD:tä jaossa!

Annetaan 24 kpl ”Järvestä suoksi” DVD-animaatioita seuran jäsenille tai muillekin soista kiinnostuneille, esim. kouluille edelleen jaettavaksi.
Ainutlaatuisen havainnollinen ja opettavainen animaatio perehdyttää kenet tahansa lyhyessä ajassa yhteen suon syntytapaan, kosteikon, lammen tai järven umpeenkasvuun.
Jos kiinnostuit, olethan yhteydessä Hannu Saloon (hannu.salo@bioenergia.fi)

Suoseuran vuoden 2020 syysseminaarin esitykset verkossa

Suoseura järjesti 4.12. syysseminaarin ja opiskelijatyöpajan, joiden aiheena oli ojitettujen soiden kestävä käyttö. Verkossa järjestetyn tilaisuuden osallistujamäärä oli teknisistä syistä rajoitettu, minkä vuoksi sitä ei mainostettu julkisesti vaan vain Suoseuran jäsenille ja sidosryhmille. Suurta yleisöä palvellaksemme olemme nyt kuitenkin saaneet seminaarin esitykset pdf:inä verkkoon. Seminaarin esiintyjät ja heidän esitelmiensä aiheet olivat:

Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus): Maatalous turvemailla

Paavo Ojanen (Helsingin yliopisto): Suometsätalous

Hannu Salo (Bioenergia ry): Turvetuotannon murros Suomessa

Eerika Tapio (Metsähallitus): Soiden ennallistaminen ja Hydrologia Life-hanke

Anna Salomaa (Helsingin yliopisto): Ristiriitojen suopolitiikka – luonnon kuvaus, osallistuminen ja politiikkakeinot