Suopäivän abstraktien vastaanottoa jatketaan; alustajat varmistuneet!

Maailman kosteikkopäivänä 2.2.2022 Helsingissä järjestettävän Suopäivä-seminaarin abstraktien vastaanottoaikaa on jatkettu 12.11.2021 asti. Abstraktien toivotaan käsittelvän suotutkimusta ympäristö- ja luonnontieteellisestä, taloudellisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta. Abstrakteja voi lähettää suomen tai englannin kielellä. Linkki abstraktien lähetyslomakkeeseen, jonka lopussa on linkki suopäivän ilmoittautumiskaavakkeeseen:

Suopäivän alustuspuheenvuoroja ovat lupautuneet pitämään professori Harri Vasander ja apulaisprofessori Annukka Vainio Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisesta tiedekunnasta sekä Maria Kopsakangas-Savolainen Suomen ympäristökeskuksesta. Tapahtumaan ovat lupautuneet puhumaan myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suopäivän 2022 abstrakteja otetaan vastaan!

2.2.2022 järjestettävään Suopäivä-seminaariin vastaanotetaan abstrakteja tästä päivästä 29.10. asti!

Seminaariin toivotaan suullisia esityksiä ja postereita, aihealueina ympäristö, talous ja kulttuuri. Erityisinä aiheina tänä vuonna ovat Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni-ohjelman hankkeet sekä Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman hankkeet.

Uutena esitysmuotona on 5-minuuttinen suullinen lyhytesitys, jota suositellaan erityisesti uusien hankkeiden esittelyyn.

Abstraktin enimmäismitta on 2850 merkkiä (noin 300 sanaa), ja siinä ei voi olla kuvia eikä taulukoita. Kappaleenvaihtoja lukuunottamatta muotoilematon teksti on ainoa hyväksytty formaatti.

Ainoa virallinen abstraktinlähetystapa on https://www.suoseura.fi/suopaiva-2022-esitysabstraktien-lahetys/ – kaavakkeen kautta.

Suopäivän osallistumismaksu on 100 euroa seuraan kuulumattomille, 70 euroa seuran jäsenille ja 30 euroa perustutkinto-opiskelijoille. Esitelmän pitäjät voivat ilmoittautua tapahtumaan abstraktin lähettämisen yhteydessä.

Suopäivää on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi