Ojitettujen soiden kestävä käyttö

Tällä sivulla julkaistaan Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa koottua tietoa maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettujen soiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin.

Hankkeen tavoite on koota tutkittua tietoa soiden ojituksen ja ojitettujen soiden käytön vaikutuksista luontoon ja ympäristöön. Näin luodaan pohjaa keskustelulle siitä, miten ojitettuja soita voidaan käyttää ihmisen hyödyksi ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Mukana on suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Hankkeen tuloksena kirjoitetut artikkelit löytyät alta. Artikkelit on lopullisessa muodossaan julkaistu Suo-lehden numerossa 71. Hanketta rahoitti Suomen Metsäsäätiö vuosina 2019-2020. Lisätietoja hankkeesta: paavo.ojanen@helsinki.fi.

Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin – yhteenveto
Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Aira Kokko, Pirkko Kortelainen, Hannu Marttila, Mika Nieminen, Tiina M. Nieminen, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Tapani Sallantaus, Sakari Sarkkola, Juha Tiainen, Jukka Turunen, Samu Valpola, Harri Vasander, Tuija Vähäkuopus ja Kari Minkkinen

Soiden käyttö Suomessa
Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Hannu Hökkä, Aira Kokko, Kari Minkkinen, Merja Myllys, Pekka Punttila, Juhani Päivänen, Sakari Rehell, Jukka Turunen, Samu Valpola ja Tuija Vähäkuopus

Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja
Sakari Sarkkola ja Juhani Päivänen

Suot ja luonnon monimuotoisuus
Soiden kasvillisuus
Jarmo Laitinen, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Aira Kokko, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander
Suoluontotyyppien uhanalaisuus
Aira Kokko, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Jarmo Laitinen, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander
Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus
Jarmo Laitinen, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Aira Kokko, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander

Suot ja ilmasto
Ojituksen vaikutus maaperän kasvihuonekaasupäästöihin
Paavo Ojanen, Kari Minkkinen ja Kristiina Regina
Metsäojitetun suon ilmastovaikutukset
Paavo Ojanen ja Kari Minkkinen

Suot ja vesistöt
Ojittamattomien ja ojitettujen soiden vesistökuormitus
Markku Koskinen
Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus
Mika Nieminen ja Tapani Sallantaus
Happamat sulfaattimaat ja ojitus
Tiina Maileena Nieminen, Antti Ihalainen ja Jaana Uusi-Kämppä