Tietopaketti ojitettujen soiden käytöstä julkaistu!

Tietopaketti soiden ojituksesta

Suoseura on julkaissut suomenkielisen tietopaketin soiden ojituksesta ja ojituksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ilmastoon. Tietopaketti löytyy osoitteesta https://www.suoseura.fi/ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/ ja se on vapaasti kaikkein soista ja soiden käytöstä kiinnostuneiden luettavissa.

Tietopaketti koottiin Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Mukana oli suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Hanketta rahoitti Suomen Metsäsäätiö vuosina 2019-2020. Lisätietoja hankkeesta: paavo.ojanen@helsinki.fi.

Suot ja niiden ojitus ovat monella tapaa merkittäviä asioita Suomessa. Suot ovat merkittävä luonnonvara ja niiden käytöllä on suuri taloudellinen merkitys. Samalla soiden käytöllä ja ojituksella on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön. Suoseura ja hankkeen toteuttajat toivovat, että nyt yhteen koottu tutkittu tieto luo pohjaa keskustelulle siitä, miten ojitettuja soita voidaan käyttää ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Vastaa

Nimi *
Sähköpostiosoite *
Kotisivu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.