Suopäivän 2022 abstrakteja otetaan vastaan!

2.2.2022 järjestettävään Suopäivä-seminaariin vastaanotetaan abstrakteja tästä päivästä 29.10. asti!

Seminaariin toivotaan suullisia esityksiä ja postereita, aihealueina ympäristö, talous ja kulttuuri. Erityisinä aiheina tänä vuonna ovat Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni-ohjelman hankkeet sekä Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman hankkeet.

Uutena esitysmuotona on 5-minuuttinen suullinen lyhytesitys, jota suositellaan erityisesti uusien hankkeiden esittelyyn.

Abstraktin enimmäismitta on 2850 merkkiä (noin 300 sanaa), ja siinä ei voi olla kuvia eikä taulukoita. Kappaleenvaihtoja lukuunottamatta muotoilematon teksti on ainoa hyväksytty formaatti.

Ainoa virallinen abstraktinlähetystapa on https://www.suoseura.fi/suopaiva-2022-esitysabstraktien-lahetys/ – kaavakkeen kautta.

Suopäivän osallistumismaksu on 100 euroa seuraan kuulumattomille, 70 euroa seuran jäsenille ja 30 euroa perustutkinto-opiskelijoille. Esitelmän pitäjät voivat ilmoittautua tapahtumaan abstraktin lähettämisen yhteydessä.

Suopäivää on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Ennakkotieto: Suopäivän 2022 DL on 22.10.2021

Suoseura järjestää perinteeksi muodostuneen Suopäivä-seminaarin jälleen 2.2.2022. Suopäivän teemana on ”Suot yhteiskunnallisen murroksen keskiössä”. Edellisten kertojen tapaan seminaariin toivotaan soita käsitteleviä suullisia esityksiä ja postereita nuorilta ja varttuneilta tutkijoilta. Tämän lisäksi yksi seminaarin sessioista esittelee Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen liittyviä suohankkeita.

Ennakkotietona esitysabstraktien deadline on lokakuun 22. päivä 2021. Ohjeet abstraktien lähettämiseen lisätään myöhemmin tänä vuonna. Toivomme että helmikuinen korona tilanne sallii meidän kohdata kasvotusten Helsingissä.

Tietopaketti ojitettujen soiden käytöstä julkaistu!

Tietopaketti soiden ojituksesta

Suoseura on julkaissut suomenkielisen tietopaketin soiden ojituksesta ja ojituksen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ilmastoon. Tietopaketti löytyy osoitteesta https://www.suoseura.fi/ojitettujen-soiden-kestava-kaytto/ ja se on vapaasti kaikkein soista ja soiden käytöstä kiinnostuneiden luettavissa.

Tietopaketti koottiin Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto. Mukana oli suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Hanketta rahoitti Suomen Metsäsäätiö vuosina 2019-2020. Lisätietoja hankkeesta: paavo.ojanen@helsinki.fi.

Suot ja niiden ojitus ovat monella tapaa merkittäviä asioita Suomessa. Suot ovat merkittävä luonnonvara ja niiden käytöllä on suuri taloudellinen merkitys. Samalla soiden käytöllä ja ojituksella on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön. Suoseura ja hankkeen toteuttajat toivovat, että nyt yhteen koottu tutkittu tieto luo pohjaa keskustelulle siitä, miten ojitettuja soita voidaan käyttää ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Järvestä suoksi-DVD:tä jaossa!

Annetaan 24 kpl ”Järvestä suoksi” DVD-animaatioita seuran jäsenille tai muillekin soista kiinnostuneille, esim. kouluille edelleen jaettavaksi.
Ainutlaatuisen havainnollinen ja opettavainen animaatio perehdyttää kenet tahansa lyhyessä ajassa yhteen suon syntytapaan, kosteikon, lammen tai järven umpeenkasvuun.
Jos kiinnostuit, olethan yhteydessä Hannu Saloon (hannu.salo@bioenergia.fi)

Suoseuran vuoden 2020 syysseminaarin esitykset verkossa

Suoseura järjesti 4.12. syysseminaarin ja opiskelijatyöpajan, joiden aiheena oli ojitettujen soiden kestävä käyttö. Verkossa järjestetyn tilaisuuden osallistujamäärä oli teknisistä syistä rajoitettu, minkä vuoksi sitä ei mainostettu julkisesti vaan vain Suoseuran jäsenille ja sidosryhmille. Suurta yleisöä palvellaksemme olemme nyt kuitenkin saaneet seminaarin esitykset pdf:inä verkkoon. Seminaarin esiintyjät ja heidän esitelmiensä aiheet olivat:

Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus): Maatalous turvemailla

Paavo Ojanen (Helsingin yliopisto): Suometsätalous

Hannu Salo (Bioenergia ry): Turvetuotannon murros Suomessa

Eerika Tapio (Metsähallitus): Soiden ennallistaminen ja Hydrologia Life-hanke

Anna Salomaa (Helsingin yliopisto): Ristiriitojen suopolitiikka – luonnon kuvaus, osallistuminen ja politiikkakeinot

Suoseuran kesäretki & IPS:n kongressin Suomen peruttu! (Peatland society’s summer excursion & pre-congress tour of IPC 2020 cancelled!)

Tämänhetkisen koronavirusepidemian vuoksi Tallinnan IPC 2020 on siirretty vuodelle 2021. Tämän vuoksi myös Suoseuran kesäretki on tässä muodossa peruttu.

Due to the current coronavirus epidemic, the IPC 2020 due to be organised in Tallinn has been postponed to 2021. Thus also the summer excursion of the Peatland Society has been cancelled in this form.