Suoseuran toiminta 2013

Kevätkokous ja esitelmätilaisuus

Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki (sali 404) keskiviikkona 13.3.2013 klo 14:00

Kevätkokous

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
- toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2012
- tilinpäätös vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunto
- jäsenasiat
- muut asiat

Esitelmätilaisuus

14:30

Hallitusneuvos Satu Sundberg (Ympäristöministeriö):
Soidensuojeluohjelma ja ympäristönsuojelulain muutokset

esitys

15:00

MMM Johnny Sved (Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio):
Metsälain muutos ja sen vaikutuksen soiden metsätalouskäyttöön

esitys

15:30

Kahvitauko

15:50

Toimialapäällikkö Jouko Rämö (Bioenergia ry):
Bioenergia ry:n toiminnan esittely

esitys

16:10

Aluepäällikkö Hannu Salo (Bioenergia ry):
Ympäristö- ja kuiviketurpeiden saatavuuden tilanne

16:30

MMT Niko Silvan (Metla):
Rahkasammalten tuotanto ja nostopaikan ennallistuminen

esitys

16:50

Professori Risto Tahvonen (MTT):
Rahkasammalet kasvualustana

esitys

17:20

Keskustelua

Retkeläiset Västermossenin turvetuotantoalueella. Kuva: IPS:n arkisto

Opintoretkeily Keski-Pohjanmaan soille

Suoseuran syysretki suuntautui Keski-Pohjanmaalle 16.-17.9.2013. Retken ohjelma:

maanantai 16.9.2013

 • Kokoontuminen Kokkolan GTK:llä klo 9. Tärkeitä lisätietoja eri kulkuvälineillä tuleville tässä.

 • Tutustuminen GTK:n Länsi-Suomen yksikköön.

 • Rannikkosuo Öjassa. Tutustumme luonnontilaiseen maakohoamisrannikon sukkessioon ja sen synnyttämiin suotyyppeihin suojellulla Kåtö Stor- ja Lillträsketin alueella. Lisäksi näemme edustavia kurotumisjärviä ja maannousemaluontoa matkan varrella.

 • Metlan tutkimusalat valtatie 28:n varressa sekä tutustuminen Metlan toimitilohin Kannuksessa. Tarkastelemme suometsien tuhkalannoitusta ja sen vaikutuksia kasvihuonekaasujen taseisiin. Meille esitellään Biolaaksoa ja Metlan Kannuksen toimintaa. Tutustumme energiametsän kasvatukseen suopohjilla.

 • Lounastauko lounaskahvila Rauhalassa Kannuksessa

 • Kotkanneva, Kokkolan Kälviän takamaat. Tutustumme Kotkannevan alueen luontoon, ennallistamistoimiin ja tulevaisuuden odotuksiin. Tutustumme Hirsimetsän yhteismetsään, joka on Suomen suurin yksityinen luonnonsuojelualue.

 • Majoitus Huhtaniemen mökkikylässä Vetelissä

tiistai 17.9.2013

 • Hömossdiketin/Kiimakorven kunnostusojitus ja sulfaattimaat, Alaveteli. Hömossdiketin alueella meille selviää, mitä metsäojituksessa on huomioitava sulfaattimaa-alueella.

 • Västermossenin uusi turvetuotantoalue ja sen toiminta, Pedersöre. Tutustumme alan viimeisimpään tekniikkaan ja toimintaan.

 • Lounas

 • Alholmens Kraftin voimalaitos, Pietarsaari. Tutustumme tuotetun turpeen loppukäyttökohteeseen, maailman suurimpaan biopolttoaineita käyttävään voimalaan.

 • Paluu Kokkolaan tarvittaessa lentokentän kautta (lento Helsinkiin 19.10, junat Rovaniemelle 17.54 ja Helsinkiin 17.58.)

Kohteiden sijaintikartta

Seminaari ”Soiden ennallistaminen ja jälkikäytön näkökulma”

Säätytalolla (sali 3) Helsingissä 15.10.2013 klo 14-18

Lisäksi esitys vastavalmistuneesta väitöstutkimuksesta ”Maanmuokkauksen vaikutukset männyntaimien elinvoimaisuuteen ja kasvualustan kasvihuonekaasupäästöihin paksuturpeisilla turvekankailla”.

Klikkaa kuvaa

Esitelmät

14:00

Tervetuloa ja jäsenasiat
Suoseuran puheenjohtaja Riitta Korhonen

14:15

Suopohjan uusi elämä turvetuotannon jälkeen
Hankepäällikkö Olli Reinikainen (Vapo Oy)

esitys

14:45

Uusi Soiden ennallistamisopas
Erikoissuunnittelija Maarit Similä (Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut)

tiivistelmä
esitys

15:15

Soiden vesikemialliset ekosysteemipalvelut
Vanhempi tutkija Tapani Sallantaus (Syke)


tiivistelmä

15:45

Kahvitauko

16:15

Kotiseutukosteikko Life+ -hanke
Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen (Suomen riistakeskus)

esitys

16:45

Puubiomassan kasvatus suonpohjilla
MMM Lasse Aro (Metla)

esitys

17:15

Maanmuokkauksen vaikutukset mannyntaimien elinvoimaisuuteen ja kasvualustan kasvihuonekaasupäästöihin paksuturpeisilla turvekankailla
MMT Meeri Pearson (Helsingin yliopisto/Metla)

esitys

17:45

Loppukeskustelu

18:00

Seminaarin päätös

Syyskokous ja seminaari

Säätytalolla, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki (sali 23, 2. kerros) tiistaina 19.11.2013 klo 14:00

Seminaari juhlistaa 100-vuotiasta Cajanderin suotyyppiteoriaa.

Seminaari "Soiden ja turvemaiden kasvupaikka- ja elinympäristöluokittelujen nykyiset haasteet"

14:00

Tervetuloa seminaariin
puheenjohtaja Riitta Korhonen (Suoseura)

14:10

EU-habitaattiluokittelu vrt. Suomen suoluokittelu
Tapio Lindholm (SYKE)

esitys

14:40

Geologian tutkimuskeskuksen sovellus suotyyppijärjestelmästä
Kimmo Virtanen (GTK)

esitys

15:10

Kahvitauko

15:30

Suotyypit ja turvekankaat - soiden metsätaloudellinen luokittelu
Harri Vasander (HY, metsätieteiden laitos)

esitys

16:00

Kasvillisuuden kehitys ja raakahumuksen kerrostuminen ojitusalueiden metsänuudistamisaloilla -väitöstutkimus
Markku Saarinen (Metla)

esitys

16:30

Keskustelua

Syyskokous

Kokouksessa esillä määräämät asiat:
- toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014
- talousarvio vuodelle 2014
- puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2014
- jäsenasiat
- muut asiat

Muiden vuosien toiminta:

|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |