Suoseuran toiminta vuonna 2008

1) Jäsenkokoukset

tiistai 11.3.2008 klo 15.30 Metsäntutkimuslaitos (Metla), Vantaan toimintayksikkö, iso luentosali, Jokiniemenkuja 1, Tikkurila. Sijainti

Kevätkokous ja esitelmätilaisuus

Kevätkokouksessa sääntöjen määräämät asiat:
- toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2007
- tilinpäätös vuodelta 2007 ja tilintarkastajien lausunto
- jäsenasiat
- muut asiat

Esitelmien teemana turpeennostosta vapautuvien suonpohjien jatkokäyttö:

Toimitusjohtaja Hannu Salo (Ecotrac Oy):
Turvetuotantoalueen suopohjien jälkikäyttöoppaan sisällön esittely (30 min.)

MMT Niko Silvan (Metla, Parkano):
Rahkasammalbiomassan tuottaminen suonpohjan jälkikäyttömuotona - uusi aluevaltaus (30 min.)
Tiivistelmä

tiistai 18.11.2008 klo 14 Metsäntutkimuslaitos (Metla), Vantaan toimintayksikkö, Jokiniemenkuja 1, Tikkurila. Sijainti

Syys- ja esitelmäkokous

Syyskokouksessa sääntöjen määräämät asiat:
- Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuran 60-vuotisjuhlavuodelle 2009
- Talousarvio vuodelle 2009
- Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2009
- Jäsenasiat
- Ilmoitusasiat

Syyskokousasioiden jälkeen kolmesta osasta koostuva esitelmä:

Soiden luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi (45 min.)

FM, vanhempi tutkija Aira Kokko (SYKE): Tausta ja menetelmät

FL, luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus): Tulokset
Tiivistelmä

FM, vanhempi tutkija Kaisu Aapala (SYKE): Arviointiesimerkki aiheena aitokorvet
Tiivistelmä

Aiheesta on julkaistu Suomen luontotyyppien uhanalaisuus- raportti kesäkuussa 2008 (Suomen Ympäristö 8).


2) Retkeilyt

Teuravuomalla 2003

Suoseura tekee vuosittain ainakin yhden opintoretken mielenkiintoisiin kohteisiin.

Vuonna 2008 tehtiin syysretki Kaakkois-Suomen soille 16.-17.9. Retkellä tutustuttiin alueen eri ikäisiin soihin, myös pintaa syvemmältä. Vierailtiin eteläisen rannikkoalueen hyvin kehittyneellä keidassuoyhdistymätyypillä (Valkmusa, Pyhtää). Saimme myös tutustua Etelä-Suomen kermikeitaan (Haukkasuo, Anjalankoski) kehitystutkimuksiin mm. maatutkaa hyväksi käyttäen ja suolla tehtyihin kasvihuonekaasumittauksiin. Suomen vanhimpiin kuuluva viime jääkauden jälkeinen turvekerros oli myös matkan varrella. Metsäkohteena oli mm. Pohjois-Euroopan huomattavin metsäpuisto (Mustilan Arboretum, Elimäki) ja yksi suometsäkohde. Lisäksi tutusttiin soiden eri tuotantovaiheisiin (Vehkalamminsuo ja Haukkasuo, Anjalankoski) sekä Kaakkois-Suomen sotaisaan historiaan ja alueen geologiaan. Vierailtiin jalokivikylässä ja tutustutiin alueen erikoisuuksiin spektroliittiin ja rapakiveen. Suoseuran jäsenten lisäksi retkelle osallistui ruotsalaisia ja virolaisia suo-alan asiantuntijoita.Aikaisemmat retket

Vuonna 2007 tehtiin kaksi retkeä. Kevätretki 12.-13.6.2007 suuntautui Tervolan alueen lettoisille soille, "Lapin kolmion alueeelle". 18.-20.9.2007 retkeiltiin Keski-Ruotsin soilla ja tutustuttiin soiden käyttöön ruotsalaisten alan asiantuntijoiden kanssa.

Vuonna 2006 tehtiin kaksi retkeä. Kevätretki suuntautui Kihniön Aitonevalle 6.6. ja
syysretki Kreikkaan 27.9.-2.10.2006!
Kreikan matkan kuvamatkakertomus

30.-31.5.2005 Suoseura teki retken Pohjois-Karjalaan (Joensuu-Mekrijärvi-Patvinsuo) tutustumaan suon kevääseen.

Vuonna 2004 Suoseuran retki suuntautui
Lahemaan kansallispuistoon Viroon. Retkipäivät olivat 7.-8.9.2004.

Vuonna 2003 Suoseura teki retken Länsi-Lappiin Suur-Teuravuomalle. Retkipäivät olivat 9.-10.9.
Retken kuvamatkakertomus.

Vuoden 2002 retki suuntautui Venäjän Karjalaan 17.-20.9.2002. Retken teemana oli tutustuminen kuuluisten suomalaisten suotutkijoiden tutkimuskohteisiin kulkien Tuomikosken, Lounatmaan ja Kotilaisen jalanjäljillä.
Retken kuvamatkakertomus.

Vuoden 2001 retki suuntautui Pohjois-Savoon ja -Karjalaan 11.-12.9.2001.
Retken kuvamatkakertomus.


Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |