Suoseuran toiminta vuonna 2002

1) Jäsenkokoukset

tiistai 29.1.2002 klo 17, Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki
Kokouksen alussa käsitellään jäsenasiat ja ilmoitusasiat.
Esitelmien aiheena on soiden ennallistaminen:

Puistonjohtaja Erkki Virolainen (Metsähallitus):
Soiden ja metsien ennallistamisen nykytila ja tulevaisuuden näkymät (30 min.)

Prof. Line Rochefort (Lavalin yliopisto, Quebec city; HY/metsäekologian laitos):
Peatland restoration approach in North-America (30 min.) Tiivistelmä

Prof. John Jeglum (Uumajan yliopisto, Ruotsi):
Irish Peatlands, back to the future: Notes on raised bog restoration and future use of cutaway peatlands (30 min.) Tiivistelmä

tiistai 16.4.2002 klo 17, Viikki, os. Viikin opetus- ja tutkimustila, ruokala Tähkä, Koetilantie 7, Helsinki
Kevät- ja esitelmäkokous.
Kevätkokouksessa sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen yhteydessä tutustumista opastetusti Viikin alueen linnustoon ja kevätluontoon.
Esitelmä:

FM Tapio Toivonen (Geologian tutkimuskeskus, Espoo):
Vanhankaupunginlahden organisen maa-aineksen tutkimus (30 min.) Tiivistelmä

tiistai 22.10.2002 klo 15.30 Maatalo, Kauppakatu 19 B, Jyväskylä
Esitelmäkokous. Esitelmien lisäksi tietoiskuja suomatkailuhankkeista. Esitelmät:

FM, Agr. Lea-Elina Nikkilä (Leivonmäen kunta):
Suosta voimaa Leivonmäellä - vuoden 2002 kuulumisia (30 min.) Tiivistelmä

MMM Olli Reinikainen (Vapo Oy, Jyväskylä):
Turpeen merkitys kasvualustana puutarhataloudessa (30 min.) Tiivistelmä

tiistai 26.11.2002 klo 17 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Syys- ja esitelmäkokous. Syyskokouksessa sääntömääräiset asiat. Syyskokousasioiden jälkeen esitelmät:

FK Kimmo Syrjänen (Suomen Ympäristökeskus):
Suosammalten nykytila Suomessa. Esitellään uusi kirja: Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus (30 min.) Tiivistelmä

FT Harri Vasander (Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos):
Mitä rahkasammalmaailmassa juuri nyt tapahtuu? - Kolmas kansainvälinen rahkasammalsymposiumi elokuussa 2002 Ruotsissa ja Norjassa (30 min.) Tiivistelmä


2) Retkeilyt

Suoseura teki retken Venäjän Karjalaan 17.-20.9.2002. Retken teemana oli tutustuminen kuuluisten suomalaisten suotutkijoiden tutkimuskohteisiin kulkien Tuomikosken, Lounatmaan ja Kotilaisen jalanjäljillä. Retken kuvamatkakertomus


Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |