Suoseuran toiminta 2010

Kevätkokous ja esitelmätilaisuus

tiistaina 16.3.2009 klo 17.00 Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

- toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2009
- tilinpäätös vuodelta 2009 ja tilintarkastajien lausunto
- jäsenasiat
- muut asiat

Kokousasioiden jälkeen seuraa esitelmätilaisuus, jossa väitöskirjatöihin perustuvissa esitelmissä tarkastellaan suometsätalouden ympäristövaikutuksia. Esitelmät:

FT Riitta Väänänen:
Liukoisen fosforin pidättymisestä suometsätalouden pintavaluntakentillä (30 min.)

MMM Paavo Ojanen (HY, metsätieteiden laitos):
Suomen metsäojitettujen soiden maaperän kasvihuonekaasupäästöt (30 min.)

Retkeily

17.-18.6.2010

Jyväskylässä pidetyn IPS:n vuosikokouksen (Annual Assembly) ja tieteenalojen hallituksen (Scientific Advisory Board) kokousten yhteydessä pidetyn symposion jälkeen 17.-18.6.2010 järjestetylle ekskursioille olivat tervetulleet myös suoseuralaiset. Ekskursioista toinen esitteli turvetuotantosoiden jälkikäyttöä ja toinen turveteknologiaa.

Suoseuran ja International Peat Societyn (IPS) syystapahtuma "Katsaus suostrategioihin"

Kuvat: Merja Myllys
Klikkaa kuvaa

torstaina 25.11.2010 Säätytalolla Helsingissä

Ohjelma     

 9:00

lehdistötilaisuus

10:00

syystapahtuma

 

Welcome - Seminaarin avaus
Riitta Korhonen, Chair of the Finnish Peatland Society - Suoseuran puheenjohtaja

10:10

Strategy for Responsible Peatland Management - IPS:n kansainvälinen suostrategia
Donal Clarke, President of the IPS - IPS:n presidentti

Presentation
Strategy

10:30

What is IPS - Mikä on IPS
Björn Hånell, First Vice President of the IPS - IPS:n ensimmäinen varapresidentti

Presentation
IPS

11:00

Review to the Strategy for Finnish Peatland and Mire Management - Katsaus Suomen kansalliseen Suo- ja turvemaiden strategiaan
Jaana Kaipainen, Secretary General of the Working Group, Ministry of Agriculture and Forestry - Strategiatyöryhmän pääsihteeri, MMM

Presentation

11:30

Discussion - Keskustelua

11:45

Lunch - Lounas

13:00

Suoseura - IPS:n Suomen kansallinen komitea ja komissiot I-IV
Leila Korpela, seuran sihteeri

Esitys

13:20

Turvebalneologia, lääketiede ja turvehoidot, komissio VI
Riitta Korhonen, komission VI puheenjohtaja

Esitys

13:40

Suometsätalous, komissio VII
Leila Korpela/Hannu Hökkä, komission VII puheenjohtaja

Esitys

14:00

Suokulttuuri, komissio VIII
Hannu Salo/Kirsi Laurén, komission VIII johtoryhmän jäseniä

Esitys

14:20

Trooppiset suot, komissio IX
Harri Vasander, komission IX johtoryhmän jäsen

Presentation

14:40

Towards the next Peat Congress in Stockholm 2012 - 14. kansainvälinen turvekongressi Tukholmassa 2012
Björn Hånell, First Vice president of IPS - IPS:n ensimmäinen varapresidetti

Presentation

15:00

Suoseuran syyskokous, jossa sääntöjen määräämät asiat:
- toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011
- talousarvio vuodelle 2011
- puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2011
- jäsenasiat
- ilmoitusasiat

Syyskokousuutisia


Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |