Suoseuran toiminta vuonna 2001

1) Jäsenkokoukset

tiistai 30.1.2001 klo 17 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Teemana suopohjien jälkikäyttö. Esitelmät:

FT Eeva-Stiina Tuittila (Helsingin yliopisto, Metsäekologian laitos):
Suokentän kasvillisuuden ja hiilidynamiikan ennustaminen (30 min.)

FT Pirkko Selin (Vapo Oyj):
Turpeen teolliseen käyttöön liittyvien asenteiden muutokset (30 min.)

tiistai 27.3.2001 klo 17 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Kevät- ja esitelmäkokous.
Kevätkokouksessa sääntöjen määräämät asiat. Esitelmät:

FM Sirpa Rajaniemi (Metsäntutkimuslaitos/Helsinki):
Digitaalisten ilmakuvien käyttö soiden ennallistamisen seurannassa (30 min.) Tiivistelmä

MMM Helena Herttuainen (Helsingin yliopisto, Metsäekologian laitos):
Suotarinoita - soiden merkitys suomalaisille (30 min.) Tiivistelmä

tiistai 23.10.2001 klo 16 (huom. kellonaika!) Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskuksen auditorio, Jokinimenkuja 1, Tikkurila, Vantaa
Laitoksen johtaja Heikki Pajuoja esittelee tutkimuskeskusta ja sen toimintaa kahvittelun lomassa. Esitelmät (kaikki esitelmöitsijät Metlasta):

MMT Erkki Ahti:
Suopuustojen kehitys Metsäntutkimuslaitoksen vanhoilla koealoilla Raivolassa 1930-1999 (30 min.) Tiivistelmä

MMM Timo Penttilä:
Puiden välinen kilpailu ja harvennusvaikutukset ojitetuilla rämeillä (30 min.) Tiivistelmä

FL Antti Reinikainen:
Soiden kasvit ja kasvillisuus metsäojitetussa Suomessa (30 min.) Tiivistelmä

tiistai 27.11.2001 klo 17 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
Syys- ja esitelmäkokous. Esitelmät:

FM Kaisu Aapala (Suomen ympäristökeskus, Luonto- ja maankäyttöyksikkö):
Suojelualueverkon arviointi: korvet (30 min.) Tiivistelmä

Monique Poulin (University of Helsinki, Department of Forest Ecology):
Peatland conservation in south-easthern Canada (30 min.) Tiivistelmä

2) Retkeilyt

Vuoden 2001 syysretki suuntautui Pohjois-Savoon ja -Karjalaan 11.-12.9.2001. Retken tunnelmia voi katsella kuvamatkakertomuksesta.

Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |