Suoseuran toiminta vuonna 2006

1) Jäsenkokoukset

tiistai 21.3.2006 klo 13 Metsäntutkimuslaitos (Metla), Vantaan toimintayksikkö, iso kokoussali, Jokiniemenkuja 1, Tikkurila. Sijainti
Kevätkokous ja seminaari: Suomen soiden kasvihuonekaasutaseet

Kevätkokouksessa sääntöjen määräämät asiat:
- toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2005
- tilinpäätös vuodelta 2005 ja tilintarkastajien lausunto
- jäsenasiat
- muut asiat

Seminaarin ohjelma:

FT Markku Mäkilä (GTK, Espoo):
Soiden turvekerrostumat hiilivarastona (30 min.)

FT Sanna Saarnio (JoY, Biokemian laitos):
Luonnontilaisten soiden kasvihuonekaasujen vaihto (30 min.)

MMT Kari Minkkinen (HY, Metsäekologian laitos):
Metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasutaseet (30

DI Johanna Kirkinen (VTT, Espoo):
Turpeen energiakäytön kasvihuonevaikutus elinkaarinäkökulmasta (30 min.)
Esitelmä (pps-tiedosto 682 kt)

ti 17.10.2006 klo 15 GTK:n Itä-Suomen yksikkö, Neulamäentie 5, Kuopio
Esitelmäkokous, teemana turpeennostosta vapautuvien suopohjien jatkokäyttö
Ohjelma:
klo 15.00 Tervetulosanat: aluejohtaja Kari Pääkkönen, GTK
klo 15.10 Jäsenasiat
klo 15.20 Esitelmät
klo 17.00 Loppukeskustelu ja kokouksen päätös
Esitelmät:

Agr. (emer.) Sylvi Soini
Sattumia soilta ja suotutkimuksista
Tiivistelmä

Tutkija Jari Huttunen (Kuopion yliopisto):
Ruokohelven viljely turpeen korjuun päätyttyä - alustavia kokemuksia kasvihuonekaasutaseiden tutkimuksesta Itä-Suomessa
Tiivistelmä

Dosentti Kimmo Virtanen (GTK):
Suomen soiden määristä; historiaa ja nykykäsitys
Tiivistelmä

Tutkija Noora Huotari (Metla):
Kasvillisuuden alkukehitys suopohjilla turvetuotannon jälkeen
Tiivistelmä

tiistai 21.11.2006 klo 15.30 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Tapion sali, Soidinkuja 4, Malmi, Helsinki.
Syys- ja esitelmäkokous.

Syyskokouksessa sääntöjen määräämät asiat:
- Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2007
- Talousarvio vuodelle 2007
- Suoseura ry:n puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2007
- Jäsenasiat
- Ilmoitusasiat

Syyskokousasioiden jälkeen esitelmät. Esitelmien teemana turvemaiden metsähoito:

Metsänhoitaja Matti Ruotsalainen (Tapio, Helsinki):
Turvemaiden metsänhoitosuositusten kehittäminen (30 min.)

MMM Soili Kojola (Metla, Vantaa):
Suometsien kunnostusojituskelpoisuus ja kasvatusvaihtoehdot (40 min.)
Tiivistelmä

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.


2) Retkeilyt

Vuonna 2006 Suoseura teki kaksi retkeilyä.

Kevätretki tiistaina 6.6. Kihniön Aitonevalle

Retkiohjelmaan kuului uudistetun suomuseon esittely, Vapon uuden turpeennostotekniikan esittely, Kihniön Aitonevalla tekeillä olevien tutkimusten esittely (Metla/Parkano, HY) sekä Alkkian luontopolku. Retken päätteeksi oli mahdollisuus saunomiseen.

Syysretki Kreikkaan 27.9.-2.10.2006

Syksyinen opintoretki tehtiin poikkeuksellisen kauas ja poikkeuksellisen eksoottiseen paikkaan, Kreikan soille. Retkellä tutustuttiin maailman syvimpään suohon (Philippi-suo, turvetta 190 m), Kreikan pohjoisosan luonnontilaisiin soihin ja arkeologisiin kohteisiin.
Retken kuvamatkakertomus


Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |