Suoseuran toiminta 2012

Kevätkokous ja iltapäiväseminaari "Uusinta tietoa soiden kaasutaseista"

Seminaariyleisöä. Kuva: Riitta Korhonen
Klikkaa isommaksi

maanantaina 26.3.2012 Metsäntutkimuslaitoksella, os. Jokiniemenkuja 1, Tikkurila, Vantaa (iso kokoussali)
ajo-ohje

Kevätvuosikokous klo 12:30

Kokouksessa sääntömääräiset asiat:
- toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011
- tilinpäätös vuodelta 2011 ja tilintarkastajien lausunto
- jäsenasiat
- muut asiat

Seminaarin ohjelma

13:00

Ojitettujen soiden maaperäpäästöt kasvihuonekaasuinventaariossa
MMT Aleksi Lehtonen (Metla)

esitys

13:30

Metsäojitetun suon kasvihuonekaasutase 68 koealaan perustuen: lähde vai nielu?
MMM Paavo Ojanen (HY, Metla)

esitys

14:00

Metsäojitettujen soiden hiilihävikki GTK:n vanhojen turveinventointipisteiden uudelleenmittauksen perusteella
FT, dos. Heikki Simola (Itä-Suomen yliopisto)

14:30

Kahvitauko

15:00

Turvemaiden kasvihuonekaasutaseet ja säteilypakotteet - mikrometeorologisia mittauksia luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla
FT Annalea Lohila (Ilmatieteen laitos)

esitys

15:30

Metsäojitetun suon hiilitase - mitä tähän mennessä on opittu?
MMT, dos. Kari Minkkinen (HY)

esitys

16:00

Pintavalutuskenttien typen pidätystehokkuus, vaikutukset kaasutaseisiin ja kasvillisuuteen
FT Anu Hynninen (väitöskirjasta)

tutkimusseloste

16:30

Loppukeskustelu

Opintoretki Itä-Lapin aapasoille 3.-5.9.2012

Suoseuran syksyinen opintoretki suuntautui tänä vuonna Itä-Lappiin.
Retken pääsuunnittelijana ja oppaana toimi Juhani Karjalainen.

Retkiohjelma (PDF)

Retken matkakertomus (PDF 793 kt)

Klikkaa kuvaa

Seminaari "Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset"

Seminaariyleisöä. Kuva: Riitta Korhonen
Klikkaa isommaksi

keskiviikkona 17.10.2012 klo 13-17 Säätytalolla Helsingissä

Ohjelma

13:00

Tervetuloa & jäsenasiat
puheenjohtaja Riitta Korhonen

13:15

Taso-hankkeen esittely
Päivi Saari, Keski-Suomen Ely-keskus

tiivistelmä
esitys

13:45

Suometsätalouden vesistövaikutukset
Leena Finér, Metla

esitys

14:15

Turvetuotannon vesistövaikutukset
Anneli Wichmann, Vapo Oy

esitys

14:45

Kahvitauko

15:15

Täyttyvätkö Suomen järvet? Kansallinen sedimenttitutkimus
Samu Valpola, GTK

esitys

15:45

Happamat sulfaattimaat suo- ja turvemailla - kartoitushankkeiden tuloksia
Jaakko Auri ja Peter Edén, GTK

tiivistelmä
esitys

16:15

Turvemaiden viljelyn vesistövaikutuksista - huuhtoutumis- ja lysimetrikentältä saatuja tuloksia
Merja Myllys, MTT

tiivistelmä
esitys

16:45

Loppukeskustelu

17:00

Seminaarin päätös

Seminaari "Ihminen suolla - soiden kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tutkimus tänään" ja Suoseuran syyskokous

Seminaariyleisöä. Kuva: Riitta Korhonen
Klikkaa isommaksi

tiistaina 20.11.2012 klo 12-17 Tieteiden talolla (sali 404) Helsingissä, osoite Kirkkokatu 6.
sijainti.

Järjestäjinä Suoseura ja Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto (LYY-instituutti: luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta, Itä-Suomen yliopisto)

Ohjelma

12:00

Seminaarin avaus: Kulttuurisen ja yhteiskunnallisen suotutkimuksen näkökulmat ja tutkimuksen painopisteet
FT Kirsi Laurén

esitys

12:15

Suot kotitalouden raameina
FT Minna Tanskanen

12:45

Soiden taloudellinen ja kulttuurinen merkitys poronhoidossa Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven paliskunnissa
FM Annika Nyström

esitys
tiivistelmä

13:15

Kahvitauko

13:45

Soiden ekosysteemipalvelut paikallisten näkökulmasta Lieksan Pankakoskella
FM Suvi Silvennoinen

esitys
tiivistelmä

14:15

Paikalliset arvot, ilmastonmuutos-regiimi ja suosademetsät Kalimantanilla
FT Anu Lounela

14:45

Suo – miten negatiiviset arvot ja mielikuvat kääntyivät positiivisiksi?
Prof. Yrjö Sepänmaa

15:15

Loppukeskustelu

16:00

Suoseuran syyskokous

  • toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013

  • talousarvio vuodelle 2013

  • puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2013

  • jäsenasiat

  • ilmoitusasiat

  • muut asiat

17:00

Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Muiden vuosien toiminta:

|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |