Suoseuran toiminta vuonna 2004

1) Jäsenkokoukset

tiistai 27.1.2004 klo 16.30 Metsäntutkimuslaitos (Metla), Vantaan tutkimuskeskus, luentosali, Jokiniemenkuja 1, Tikkurila. Sijainti
Kokouksen jälkeen mahdollisuus iltapalaan ja saunomiseen.
Esitelmät:

Dos. Kimmo Virtanen (GTK Kuopio):
Uusimmat tiedot Suomen turvevaroista (30 min.)

FT Sinikka Jauhiainen (Helsingin yliopisto):
Soiden kehitys stratigrafisin menetelmin tarkasteltuna (20 min.)
Tiivistelmä

FT Liisa Ukonmaanaho (Metla, Vantaa):
Raskasmetalliprofiilit kohosoilla ja ilmansaasteiden näkyminen turveprofiilissa (20 min.)
Tiivistelmä

FL Riitta Korhonen (GTK, Espoo):
Kylpyturpeen käyttömuodot Suomessa. Videoesitys (10 min.)

tiistai 30.3.2004 klo 17 Metsäntutkimuslaitos, Jokiniemenkuja 1, Vantaa
Sijainti
Kevät- ja esitelmäkokous
Teemana suopuiden laatu.

MMM Reeta Stöd (Metla, Joensuun tutkimuskeskus):
Ensiharvennusmännyn ja kuusen laatu ojitetuilla soilla (30 min.)
Tiivistelmä

MMT Juha Rikala (Helsingin yliopisto, Metsävarojen käytön laitos):
Suopuustot sahateollisuuden raaka-aineena (30 min.)
Tiivistelmä

tiistai 5.10.2004 Torronsuo ja Hämeen luontokeskus
klo 13.30 - 16 tutustuminen Torronsuohon Suoseuran omien asiantuntijoiden ja paikallisten oppaiden kanssa. Nokipannukahvit. Kokoontuminen kansallispuiston pysäköintipaikalla Kiljamonsaaressa.
klo 16.30 tutustuminen Hämeen luontokeskukseen ja kahvit
klo 17 Suoseuran jäsenkokous. Esitelmien teemana suokulttuuri:

FL Kirsi Laurén (Perinteentutkimus, Joensuun yliopisto):
Koskettavat, koetut suot. Näkökulmia kulttuurisen suon tarkasteluun (30 min.)
Tiivistelmä

Tekstiilitaiteilija Papu Pirtola:
Suo, turve ja taide (30 min.)

tiistai 23.11.2004 klo 17 Tieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki
Syys- ja esitelmäkokous.
Syyskokouksessa sääntöjen määräämät asiat:
- Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2005
- Talousarvio vuodelle 2005
- Suoseura ry:n hallituksen valinta vuodelle 2005
- Jäsenasiat (uudet jäsenet ja uudet kunniajäsenet)
- Muut asiat, mm. Suoseuran järjestämän "Wise Use of Peatlands" -kongressin kuulumisia

Syyskokousasioiden jälkeen esitelmät:

FT, MMM Jukka Turunen (GTK, Väli-Suomi):
Typpilaskeuma ja hiilen lisääntynyt varastoituminen Itä-Kanadan soilla (30 min.)
Tiivistelmä


2) Retkeilyt

Vuonna 2004 Suoseuran retki suuntautui
Lahemaan kansallispuistoon Viroon. Retkipäivät olivat 7.-8.9.2004.
Retken ohjelma

Muiden vuosien toiminta:

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |